U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Deze week vragen over:

  • de toenemende agressie tegen leerkrachten;
  • de verplichte niet-bindende toelatingsproeven in de lerarenopleiding;
  • kamperende ouders aan schoolpoorten om hun kind in te schrijven in de school naar keuze;
  • de toekomst van het M-decreet;
  • de verstrenging van de autokeuring;
  • het jaarverslag van de Commissie van Toezicht voor de jeugdinstellingen;
  • het actuele mestbeleid;
  • het versterken van de WaterRegulator, naar aanleiding van onderzoek naar fraude bij De Watergroep;
  • de stand van zaken met betrekking tot de brexit;
  • de mogelijke erkenning van de recente voorjaarsstorm als ramp en de afhandeling van de schadedossiers.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 13 maart 2019 (pdf)

Taxidecreet - tweede lezing

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal bepalingen uit het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg aan te passen aan de evoluties in de maatschappij, zoals de deeltaxi’s van Uber. De bestaande vaste tarieven verdwijnen, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. Zodoende zouden taxi’s talrijker en goedkoper moeten worden, stelt de regering.

De plenaire vergadering houdt een tweede lezing van het ontwerp van decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer ('Taxidecreet'), nadat tijdens de plenaire vergadering van 27 februari een amendement werd goedgekeurd. Nadien volgt de eindstemming.

Verbod op pelsdierkweken en dwangvoederen voor foie gras in Vlaanderen

De Vlaamse Regering wil een verbod invoeren op het houden van pelsdieren en van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoederen, omdat deze praktijken niet verzoenbaar zijn met het dierenwelzijn. Het verbod moet ingaan op 1 december 2023, na een transitieperiode met uitdoofscenario voor de bedrijven die actief zijn in deze sectoren. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Kaderdecreet bestuurlijke handhaving

De Vlaamse Regering wil een algemeen kader creëren voor de bestuurlijke handhaving van schendingen van Vlaamse regelgeving. Hiervoor diende ze een ontwerp van kaderdecreet in. Het ontwerp van decreet behandelt het toezicht, de opsporing, de vervolging en de beboeting. Met dit ontwerp van decreet geeft de Vlaamse Regering invulling aan haar verruimde rol en bevoegdheden inzake bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving sinds de zesde staatshervorming in 2014.

Alternatieve financiering

De Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen bestudeerde hoe de Vlaamse overheid sneller en meer zou kunnen investeren, binnen het opgelegde begrotingskader en op een transparante manier.

Uit de werkzaamheden is gebleken dat het nuttig en wenselijk is om voor bepaalde aspecten van alternatieve financiering een wettelijk kader te scheppen. Daarom dienden leden van vijf fracties een voorstel van kaderdecreet in dat onder andere de definities en het toepassingsgebied, de jaarlijkse rapportering door de Vlaamse Regering en de evaluatie van projecten vastlegt. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van kaderdecreet en houdt de eindstemming.

Nooddecreet no-deal brexit

De plenaire vergadering bespreekt via de spoedprocedure een voorstel van decreet dat de Vlaamse Regering de machtiging moet geven om noodmaatregelen te nemen bij een no-dealbrexit en houdt de stemming erover.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Politieke fracties
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
326 (2018-2019)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
333 (2018-2019)
van Wilfried Vandaele aan minister Koen Van den Heuvel
330 (2018-2019)
van Matthias Diependaele aan minister Geert Bourgeois
342 (2018-2019)
van Rik Daems aan minister Geert Bourgeois
336 (2018-2019)
van Ward Kennes aan minister Geert Bourgeois
340 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
Mededelingen van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
326 (2018-2019)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
333 (2018-2019)
van Wilfried Vandaele aan minister Koen Van den Heuvel
330 (2018-2019)
van Matthias Diependaele aan minister Geert Bourgeois
342 (2018-2019)
van Rik Daems aan minister Geert Bourgeois
336 (2018-2019)
van Ward Kennes aan minister Geert Bourgeois
340 (2018-2019)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1780 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Annick De Ridder, Sas van Rouveroij en Joris Vandenbroucke
Gewestaangelegenheid
(Tweede lezing)
Tweede lezing (Regl. art. 75)
van de Vlaamse Regering
1873 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Lode Ceyssens
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1825 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Rik Daems, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy, Jan Bertels en Björn Rzoska
1785 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1780 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Annick De Ridder, Sas van Rouveroij en Joris Vandenbroucke
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1825 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Jan Bertels
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1873 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Lode Ceyssens
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Rik Daems, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy, Jan Bertels en Björn Rzoska
1785 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
1851 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Elke Wouters
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.