U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 februari 2019, 14.00u

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

Actuele vraag over de dalende interesse in de universitaire opleiding Nederlands
Actuele vraag over scholen die hun leerlingen verplichten om deel te nemen aan betogingen
Actuele vraag over scholen die leerlingen verplichten om deel te nemen aan klimaatmarsen
Actuele vraag over de krachtlijnen vervat in het op 22 februari 2019 bekendgemaakte onderzoek naar de hervorming van de erkenningsprocedure voor de lokale geloofsgemeenschappen en de al dan niet verdere implementatie ervan
Actuele vraag over de voorstellen van de minister inzake de erkenning van moskeeën
Actuele vraag over nieuwe criteria voor de erkenning van geloofsgemeenschappen
Actuele vraag over de populariteit van extreemrechts bij jongeren
Actuele vraag over het tekort aan chauffeurs bij De Lijn
Actuele vraag over de vraag van De Lijn naar fors meer investeringsmiddelen
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
311 (2018-2019)
Actuele vraag over thuiszorg voor chronisch zieke kinderen
Actuele vraag over de gevolgen voor de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg van het matige succes van de terugbetaling van de psycholoog
Actuele vraag over de voorgestelde versoepeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) binnen het interprofessioneel akkoord en de gevolgen hiervan voor het Vlaamse activeringsbeleid
Actuele vraag over een evaluatie van de afschaffing van het verplichte attest bedrijfsbeheer
Actuele vraag over de doorbraak in de kleinschalige productie van waterstof
van Willem-Frederik Schiltz aan minister Lydia Peeters, beantwoord door minister Philippe Muyters
319 (2018-2019)
Actuele vraag over de doorbraak in het onderzoek waarbij waterstof wordt aangemaakt via zonnepanelen
van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
321 (2018-2019)
Actuele vraag over projecten rond waterstoftechnologie

BESPREKINGEN

Ontwerp van decreet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de integrale jeugdhulp
van de Vlaamse Regering
1780 (2018-2019) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005
Ontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020
toegevoegd .
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het gebruik van de FM-frequentie Brussegem 95.2 MHz
Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid
Verslag van het verzoekschrift over een tweede rolwagen voor personen met een zware handicap

STATUUT EN PENSIOENEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

toegevoegd .
Wijziging van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger en van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordiger

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Ontwerp van decreet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de integrale jeugdhulp
van de Vlaamse Regering
1780 (2018-2019) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005
Ontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020
toegevoegd .
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het gebruik van de FM-frequentie Brussegem 95.2 MHz
Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.