U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 februari 2019, 14.09u

Voorzitter
Wijziging van het Statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger en van het Reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is de wijziging van het Statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger en van het Reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

De bespreking is geopend.

Het Uitgebreid Bureau van 18 februari 2019 heeft ingestemd met het akkoord binnen de werkgroep Leden om de uittredingsvergoeding in het Vlaams Parlement in alle omstandigheden en met onmiddellijke ingang te beperken tot maximaal 24 maanden. Dit vergt een aanpassing van het Statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger die vandaag aan de plenaire vergadering wordt voorgelegd. Er wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om nog twee andere aanpassingen voor te leggen. Het betreft een aanpassing aan hetzelfde Statuut waarbij het verlenen van palliatieve zorgen de afwezigheid in de plenaire vergadering wettigt en de regeling inzake verontschuldigingen en bewijsstukken duidelijker wordt beschreven.

Tot slot wordt een voorstel tot technische aanpassingen van het Pensioenreglement voorgelegd.

Namens het Uitgebreid Bureau van 18 februari 2019 verzoek ik de plenaire vergadering om de voorgestelde wijzigingen van het Statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger en het Reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers goed te keuren. De teksten zijn rondgedeeld op de banken.

Vraagt hierover iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de wijziging van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger en van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.