U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over het verzoekschrift over een tweede rolwagen voor personen met een zware handicap.

Mevrouw van der Vloet, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, in oktober 2018 is een verzoekschrift ingediend over een tweede rolwagen voor personen met een zware handicap. Dit verzoekschrift is op 10 oktober 2018 ontvankelijk verklaard en is op 18 december 2018 een eerste maal in de commissie aan bod gekomen. Op 12 februari 2019 zijn het verzoekschrift en het antwoord van de Vlaamse Regering opnieuw aan de agenda toegevoegd.

De aanvraag van de verzoekers voor een tweede rolstoel voor hun dochter met een handicap is geweigerd. In het antwoord van de minister staat een nieuwe regeling te lezen die op 1 januari 2019 is ingegaan. Mevrouw Schryvers heeft voorgesteld het antwoord van de Vlaamse Regering aan de verzoekers te bezorgen. Omdat ze al geregeld contact met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) hebben gehad, heeft de heer Van Malderen hieraan toegevoegd dat het klantvriendelijk zou zijn van het VAPH om zelf contact met de verzoekers op te nemen om hen te informeren over de te volgen procedure. Na deze opmerkingen heeft de commissie beslist dat het antwoord van de Vlaamse Regering naar de verzoekers mag worden gestuurd. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Wijziging van het Statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger en van het Reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.