U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer (CD&V)

Voorzitter, minister, collega’s, ik zal u niet verrassen door te zeggen dat we dit ontwerp van decreet zullen goedkeuren. Ik zal u ook zeggen om welke redenen.

Eerst en vooral wordt door dit ontwerp van decreet de praktijkshock voor de tijdelijke leerkrachten verminderd. Dit ontwerp van decreet verhoogt de kwaliteit van de aanvangsbegeleiding van het tijdelijke personeelslid. Daarenboven biedt het voor het schoolbestuur de mogelijkheid om zijn tijdelijke personeelsleden kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding aan te bieden en deze aanvangsbegeleiding ook verder te ontwikkelen. En een tijdelijk personeelslid krijgt een beter loopbaanperspectief.

Minister, we hebben bij de besprekingen in de commissie reeds gezegd dat we hopen dat deze minister of de volgende – maar we hopen uiteraard dat het dezelfde is – verder gaat met de cao-maatregelen waarvoor een latere aanvangsdatum is voorzien en dat deze met evenveel zorg in de regelgeving zullen worden ingeschreven.

De voorzitter

De heer De Ro heeft het woord.

Jo De Ro (Open Vld)

Voorzitter, collega’s, met dit ontwerp van decreet en met de cao schrappen we niet alleen de slechtst mogelijke maatregel van de vorige legislatuur, zijnde het afschaffen van de mentoruren en de weinige middelen die we toen hadden om startende leerkrachten te begeleiden. Niet alleen draaien we dat terug. De 27 miljoen euro die daarvoor uitgetrokken wordt, zal niet alleen in het basis- en het secundair onderwijs ingezet kunnen worden om startende leerkrachten en personeelsleden te begeleiden, maar ook in centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s), in het deeltijds kunstonderwijs (dko), in centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) en in de internaten.

Het ontwerp van decreet dat nu voorligt, erkent heel duidelijk dat het heel belangrijk is dat je startende mensen in het onderwijs goed begeleidt, dat dat in het DNA moet zitten van ons onderwijs, en dat we dat niet op vrijwillige basis kunnen doen maar dat daar ook middelen tegenover moeten staan. Dat doen we nu. Ik hoop, samen met alle andere Vlaamse volksvertegenwoordigers, dat we hiermee de uitval van jonge, startende leerkrachten de komende jaren kunnen tegenhouden. Met het komend lerarentekort zullen we elke goede leerkracht immers nodig hebben.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voorzitter, ik wil gewoon mijn persoonlijk engagement bevestigen. Dit is een cao die is gesloten en die wij stap voor stap zullen uitvoeren. Dit zal leerkrachten opnieuw meer werkzekerheid bieden, wat in deze tijden absoluut noodzakelijk is.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1802/1)

– De artikelen 1 tot en met 53 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.