U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Deze week vragen over:

 • de dalende interesse in de universitaire opleiding Nederlands;
 • scholen die hun leerlingen verplichten deel te nemen aan klimaatbetogingen;
 • de door minister Homans voorgestelde nieuwe erkenningscriteria voor lokale geloofsgemeenschappen;
 • de populariteit van extreemrechts bij jongeren;
 • het tekort aan chauffeurs bij De Lijn;
 • de vraag van De Lijn naar fors meer investeringsmiddelen;
 • thuiszorg voor chronisch zieke kinderen;
 • het matige succes van de terugbetaalde consultatie bij een psycholoog en de gevolgen hiervan voor het Vlaamse beleid inzake geestelijke gezondheidszorg;
 • de voorgestelde versoepeling van het SWT-stelsel in het interprofessioneel akkoord en de gevolgen voor het Vlaamse activeringsbeleid voor werklozen;
 • de evaluatie van de afschaffing van het verplichte attest bedrijfsbeheer voor startende ondernemers;
 • de Vlaamse doorbraak inzake de kleinschalige productie van waterstof (waterstofpanelen).

Download hier de lijst met de actuele vragen van 27 februari 2019 (pdf)

Taxidecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om een aantal bepalingen uit het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg aan te passen aan de evoluties in de maatschappij, zoals de deeltaxi’s van Uber. De bestaande vaste tarieven verdwijnen, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. Zodoende zouden taxi’s talrijker en goedkoper moeten worden, stelt de regering.

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer ('Taxidecreet') en houdt de eindstemming.

Uitvoering maatregelen onderwijscao XI

Op 23 maart 2018 sloot de Vlaamse Regering een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met de vakorganisaties, met de onderwijskoepels en met het GO! (Gemeenschapsonderwijs). Die cao XI bevat maatregelen om de koopkracht voor ongeveer 175.000 onderwijspersoneelsleden te verhogen, en ook een aantal loopbaanmaatregelen die de situatie van startende leerkrachten versterken. Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering uitvoering geven aan de loopbaanmaatregelen uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Wijzigingen EWI-decreten

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om zeven decreten met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid (EWI) te wijzigen. Deze verfijningen en correcties aan de bestaande decreten komen er onder andere naar aanleiding van herstructureringen binnen het EWI-beleidsdomein. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Uittredingsvergoeding parlementsleden

De plenaire vergadering stemt over een voorstel van het Uitgebreid Bureau om de uittredingsvergoeding voor Vlaamse volksvertegenwoordigers in alle omstandigheden en met onmiddellijke ingang te beperken tot maximaal 24 maanden.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
314 (2018-2019)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
311 (2018-2019)
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters
315 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
Wijziging van het Statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger en van het Reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Paul Cordy aan minister Hilde Crevits
310 (2018-2019)
van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
314 (2018-2019)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
311 (2018-2019)
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters
315 (2018-2019)
van Willem-Frederik Schiltz aan minister Lydia Peeters, beantwoord door minister Philippe Muyters
319 (2018-2019)
van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
321 (2018-2019)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1780 (2018-2019) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1802 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1832 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

STATUUT EN PENSIOENEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Wijziging van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger en van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordiger

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1780 (2018-2019) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1802 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1832 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.