U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het reglement van 8 oktober 2018 tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inzake het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Daniëls heeft het woord.

Collega's, ik denk dat dit nog een kleine toelichting behoeft omdat we als Vlaanderen niet te bescheiden moeten zijn. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en Nederland om de opleidingen in het hoger onderwijs te accrediteren, lees: eigenlijk na te gaan of ze voldoen aan de internationale kwalitatieve eisen van goed en degelijk hoger onderwijs. Dat is niet onbelangrijk.

Het is de bekrachtiging van een reglement over hoe ze zich gaan organiseren. In het reglement staan heel wat goede zaken maar vanuit onze fractie willen we, net zoals in de commissie, een aandachtspunt nog eens benadrukken. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie wil haar kennis veel ruimer ter beschikking stellen dan enkel in Nederland en Vlaanderen. We denken dat dat goed is en dat het een heel mooi exportproduct is: Vlaanderen dat in de wereld wil instaan voor kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs. We roepen wel op dat die taakstelling in andere landen niet voor vertraging mag zorgen in Vlaamse instellingen die nieuwe opleidingen, omvormingen, accreditaties vragen omdat de NVAO zegt dat het nu even niet kan omdat er een heel groot project in het buitenland is.

Minister, u hebt in de commissie gezegd dat dit niet de bedoeling kan zijn. Ik denk ook niet dat het de bedoeling zal zijn dat het vertraging oploopt, maar onze fractie wou daar toch nog even de aandacht op vestigen. We zullen dit ontwerp van decreet met veel enthousiasme goedkeuren.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Ik wil even ingaan op de bezorgdheid van collega Daniëls.

De kerntaak van de NVAO is heel duidelijk. Dankzij het goede werk dat de NVAO levert, is het hoger onderwijs in uitstekende conditie. Het is zo dat men wereldwijd kijkt naar de manier waarop dit bij ons is georganiseerd en dat de expertise die is opgebouwd in die Nederlands-Vlaamse samenwerking, ook wereldwijd wordt geroemd.

We hebben er lang over gediscussieerd, ook met Nederland, maar ik vind het een uitstekende zaak dat die expertise ook internationaal kan worden ingezet, uiteraard met het koesteren van de kernopdracht. Dit toont aan dat de manier waarop aan kwaliteitszorg wordt gedaan en waarop de kwaliteitstoetsing gebeurt, elders in de wereld ook succes kan hebben en dat dit model wordt geapprecieerd. De mogelijkheid die wordt geboden, is tegelijk een ode en een lofzang aan de manier waarop het bij ons gebeurt. Ik denk dat de organisatie zich zeer goed bewust is van haar kerntaak en op welke manier ze zich alleen maar elders kan profileren als ze haar kerntaak ten volle kwaliteitsvol blijft uitoefenen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1803/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.