U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van Lode Ceyssens
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
302 (2018-2019)
van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
300 (2018-2019)
van Johan Danen aan minister Lydia Peeters
298 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
1762 (2018-2019) nr. 1
Aanwijzing van leden van het College van Deskundigen, bedoeld in de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk
van de Vlaamse Regering
1762 (2018-2019) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: MEDEDELING

Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

Actuele vraag over de ontmoeting van de minister-president met de Catalaanse president Quim Torra
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
302 (2018-2019)
Actuele vraag over het label voor stipte betalers aan bedrijven
Actuele vraag over de verdere uitrol van verplichte niet-bindende toelatingsproeven in het hoger onderwijs
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
305 (2018-2019)
Actuele vraag over ongelijkheid in de kleuterklas
Actuele vraag over het belang van het Nederlands in het kleuteronderwijs
Actuele vraag over het verhogen van onderwijskansen in de kleuterklas
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
292 (2018-2019)
Actuele vraag over de filecijfers voor 2018
Actuele vraag over het jaarverslag 2018 van de Woonzorglijn en het aangekondigde verscherpte toezicht op woonzorgcentra
Actuele vraag over de na het jaarverslag van de Woonzorglijn aangekondigde strengere controles op rusthuizen
Actuele vraag over het verstrengd toezicht van de zorginspectie op woonzorgcentra
van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
300 (2018-2019)
Actuele vraag over de opmars van de mazelen
van Katia Segers aan minister Jo Vandeurzen
303 (2018-2019)
Actuele vraag over een integrale aanpak van cyberpesten
Actuele vraag over de verminderde steun voor dakisolatie
van Johan Danen aan minister Lydia Peeters
298 (2018-2019)
Actuele vraag over de energiepremies
Actuele vraag over de adviezen van de Nationale Bank betreffende de toegang tot het hypothecair krediet
Actuele vraag over de terughoudendheid in het Vlaamse energiebeleid met betrekking tot waterstof als energiebron

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1762 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende een circusbeleid
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juni 2018 tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek
Ontwerp van decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren
Ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs
Ontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wat betreft het toezicht
Ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw tot afwijking van de eindtermen, wat de derde graad technisch secundair onderwijs betreft
Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het reglement van 8 oktober 2018 tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inzake het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap
Ontwerp van decreet tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van het Eengemaakt Octrooigerecht, ondertekend te Brussel op 29 juni 2016
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden en tot wijziging van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning
Verslag van het verzoekschrift over het begrip 'eigen woning' bij de kadastraalinkomentest (ki-test) voor studietoelagen
Verslag van het verzoekschrift over de beslissing van de VRT om de DVB-T-uitzendingen stop te zetten en de universele toegang tot de openbare omroep

AANWIJZING COLLEGE VAN DESKUNDIGEN

Aanwijzing van leden van het College van Deskundigen, bedoeld in de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1762 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Ontwerp van decreet houdende een circusbeleid
Ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs
Ontwerp van bijzonder decreet tot wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen, wat betreft het toezicht
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juni 2018 tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek
Ontwerp van decreet tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp
Ontwerp van decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren
Ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw tot afwijking van de eindtermen, wat de derde graad technisch secundair onderwijs betreft
Ontwerp van decreet houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van het Eengemaakt Octrooigerecht, ondertekend te Brussel op 29 juni 2016
Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het reglement van 8 oktober 2018 tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie inzake het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap
Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden en tot wijziging van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.