U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Deze week vragen over:

 • de ontmoeting van minister-president Geert Bourgeois met de Catalaanse president Quim Torra;
 • het label voor 'stipte betalers' aan bedrijven;
 • de verdere uitrol van verplichte niet-bindende toelatingsproeven in het hoger onderwijs;
 • het verhogen van gelijke onderwijskansen en kennis van het Nederlands in het kleuteronderwijs;
 • de filecijfers voor 2018;
 • het verscherpte toezicht op sommige woonzorgcentra;
 • de opmars van de mazelen;
 • een integrale aanpak van cyberpesten;
 • de daling van het aantal aangevraagde energiepremies;
 • de adviezen van de Nationale Bank betreffende de toegang tot het hypothecair krediet (woonlening);
 • de terughoudendheid in het Vlaamse energiebeleid met betrekking tot waterstof als energiebron.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 20 februari 2019 (pdf)

Nieuw Circusdecreet

Het Circusdecreet van 21 november 2008 gaf de circussector zijn eerste omkadering. Tien jaar later is het decreet aan opfrissing toe. Daarom diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om te komen tot een geïntegreerd circusbeleid dat de volledige keten van circuseducatie, -creatie tot -presentatie omvat, zowel voor amateurs als voor professionals. Concreet wil het ontwerp van decreet structurele ondersteuning bieden door de introductie van circuswerkplaatsen, de inkanteling van de circusateliers en verduidelijking van de opdrachten van het Circuscentrum.

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet houdende een circusbeleid en houdt de eindstemming.

Modernisering overzichtstoezicht op hoger onderwijs

Het hoger onderwijs in Vlaanderen ontvangt een belangrijk deel van zijn middelen van de overheid en is onderworpen aan verschillende vormen van overheidstoezicht. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet (en van bijzonder decreet voor de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen) in om het overheidstoezicht op de hogescholen en universiteiten te moderniseren. Doel hiervan is onder meer een terugdringen van controledruk en planlast. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en van bijzonder decreet betreffende het toezicht op het hoger onderwijs en houdt de eindstemmingen.

Fusie Kind en Gezin en Jongerenwelzijn tot agentschap Opgroeien

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het agentschap Kind en Gezin en het agentschap Jongerenwelzijn te integreren in een nieuw agentschap Opgroeien. Bedoeling is de schotten tussen de verschillende sectoren weg te werken en alle expertise over de ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen onder één dak te bundelen. Dit moet leiden tot meer samenwerking en een meer geïntegreerde aanpak. Formeel blijven er twee agentschappen bestaan: het agentschap Kind en Gezin wordt hervormd tot het agentschap Opgroeien regie, en het agentschap Jongerenwelzijn wordt het agentschap Opgroeien. Beide agentschappen zullen echter door één leidend ambtenaar en vanuit één directieteam worden aangestuurd, zodat ze de facto als één entiteit optreden, geleid worden en dienstverlening verschaffen. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet tot oprichting van Kind en Gezin en het decreet betreffende de integrale jeugdhulp, en houdt de eindstemming.

Samenwerkingsakkoord stookolietankfonds

De plenaire vergadering houdt de eindstemming over het ontwerp van decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten betreffende de uitvoering en sanering van de bodemsanering van tankstations en stookolietanks. Doel is de saneringskosten voor eigenaars en gebruikers van gasolie voor verwarming van gebouwen te beperken. Personen die op het fonds een beroep willen doen, moeten hun aanvraag indienen binnen een aanmeldingsperiode van drie jaar.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van Lode Ceyssens
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
302 (2018-2019)
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
292 (2018-2019)
van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
300 (2018-2019)
van Johan Danen aan minister Lydia Peeters
298 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
1762 (2018-2019) nr. 1
Aanwijzing van leden van het College van Deskundigen, bedoeld in de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk
van de Vlaamse Regering
1762 (2018-2019) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: MEDEDELING

Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator

ACTUELE VRAGEN

van Jan Van Esbroeck aan minister Geert Bourgeois
287 (2018-2019)
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
302 (2018-2019)
van Jo De Ro aan minister Hilde Crevits
305 (2018-2019)
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
292 (2018-2019)
van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
300 (2018-2019)
van Katia Segers aan minister Jo Vandeurzen
303 (2018-2019)
van Johan Danen aan minister Lydia Peeters
298 (2018-2019)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1762 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1770 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Paul Cordy en Jamila Hamddan Lachkar
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1771 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Paul Cordy en Jamila Hamddan Lachkar
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1797 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Marc Hendrickx
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Lydia Peeters, Lies Jans, Lode Ceyssens, Jos Lantmeeters, Tinne Rombouts, Jan Peumans en Marino Keulen
1791 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gwenny De Vroe en Elke Wouters
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

AANWIJZING COLLEGE VAN DESKUNDIGEN

Aanwijzing van leden van het College van Deskundigen, bedoeld in de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1762 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1770 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Paul Cordy en Jamila Hamddan Lachkar
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1771 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Paul Cordy en Jamila Hamddan Lachkar
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1797 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Marc Hendrickx
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Lydia Peeters, Lies Jans, Lode Ceyssens, Jos Lantmeeters, Tinne Rombouts, Jan Peumans en Marino Keulen
1791 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gwenny De Vroe en Elke Wouters
Gewestaangelegenheid
Aangehouden stemmingen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.