U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Deze week vragen over:

 • de invoering van de digitale elektriciteitsmeters;
 • de toename van het aantal megastallen;
 • de lage grondwaterstanden en het uitblijven van het aangekondigde droogteplan;
 • de prijsvorming voor melk;
 • de app van de Vlaamse overheid om de luchtkwaliteit te meten;
 • de algemene staking van 13 februari 2019;
 • het gebruik van de middelen voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
 • de ondervertegenwoordiging van vrouwen aan de top van onze universiteiten;
 • de geplande omvorming van autosnelwegen tot stadsboulevards in Brussel en de gevolgen voor de mobiliteit in Vlaanderen;
 • het inschatten van het veiligheidsrisico bij de locatiekeuze voor trajectcontroles;
 • het zorgbudget en leefloon van ouderen met een zorgnood
 • de promotiecampagne van Sport Vlaanderen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 13 februari 2019 (pdf)

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Verkiezing van de eerste ondervoorzitter
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Koen Van den Heuvel
286 (2018-2019)
van Bart Caron aan minister Koen Van den Heuvel
269 (2018-2019)
van Elke Wouters aan minister Koen Van den Heuvel
273 (2018-2019)
van Jos De Meyer aan minister Koen Van den Heuvel
279 (2018-2019)
van Katia Segers aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Hilde Crevits
278 (2018-2019)
van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
280 (2018-2019)
Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: VERKIEZING VAN DE EERSTE ONDERVOORZITTER

ACTUELE VRAGEN

van Rob Beenders aan minister Lydia Peeters
267 (2018-2019)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Koen Van den Heuvel
286 (2018-2019)
van Bart Caron aan minister Koen Van den Heuvel
269 (2018-2019)
van Elke Wouters aan minister Koen Van den Heuvel
273 (2018-2019)
van Jos De Meyer aan minister Koen Van den Heuvel
279 (2018-2019)
van Marino Keulen aan minister Geert Bourgeois
281 (2018-2019)
van Katia Segers aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Hilde Crevits
278 (2018-2019)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
270 (2018-2019)
van Joris Poschet aan minister Philippe Muyters
280 (2018-2019)

VLAAMS INSTITUUT VOOR VREDE EN GEWELDPREVENTIE

Benoeming van de directeur
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.