U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 februari 2019, 14.02u

Voorzitter
De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Op 1 juni 2017 werd het nieuwe rijexamen ingevoerd. We hebben toen vastgesteld dat de slaagpercentages spectaculair daalden: van 50 procent naar 28 procent in Vlaanderen.

We hebben toen ook heel duidelijk gezegd dat dit niet meteen problematisch moet zijn. CD&V is er ook mee van overtuigd dat een rijbewijs geen ticketje moet zijn om zo snel mogelijk achter het stuur plaats te kunnen nemen, maar dat we ervoor moeten zorgen dat onze jonge automobilisten goed voorbereid de weg op kunnen gaan. Dus een zwaarder rijexamen is op zich geen probleem. In een ver verleden mocht je ook maar één zware fout maken, dat zit nu ook in dat nieuwe theoretisch rijexamen door de nieuwe weging van die zware fouten. Wij vonden dat op zich dus wel goed, maar we moeten de kandidaat-bestuurders dan ook helpen zich grondig voor te bereiden.

Wij fronsten even de wenkbrauwen toen in 2018 Rijbewijs op school werd afgeschaft. U hebt toen gezegd dat we naar een digitaal leerplatform gaan dat breder is dan Rijbewijs op zich. Daar konden wij ons ook in vinden.

Maar nu is www.mijnrijbewijsb.be gelanceerd. We lazen in de krant: ‘Iemand die daarvoor slaagt, kan met een gerust hart naar het theoretisch rijexamen.’ Er zijn vijf thema’s met een aantal vragen.

Nu komt er toch wel wat kritiek uit het veld, en ik heb er zelf ook eens naar gekeken. Er zitten toch wel wat simpele dingen in: hoe bepaal ik mijn rijafstand, mijn fysieke conditie. De vraag is of dit optimaal is om zich voor te bereiden op het theoretisch rijexamen. Minister, welke initiatieven gaat u nemen om deze valse start van www.mijnrijbewijsb.be te corrigeren?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

We hebben inderdaad gekozen voor radicaal digitaal op verschillende vlakken, waarbij we vooral de ambitie hadden om ten eerste te gaan naar een kosteloze betere voorbereiding op het rijexamen via een digitaal platform, ten tweede ervoor te zorgen dat we voor alle leeftijdscategorieën een digitaal aanbod hebben inzake het opfrissen van de kennis van de wegcode – ik heb zelf ook aangetoond dat dat zinvol is – en ten derde ook een steunplatform voor de vrije begeleider te bieden.

Een van de realisaties op dat vlak is dus de website mijnrijbewijsb.be. Dat is heel pedagogisch opgevat, namelijk voorbereiden op het examen, en ook zorgen voor een pedagogische, praktische aanpak en voorstelling van de leerstof. Een puntje van kritiek waarnaar u verwijst, was dat er geen letterlijke weergave is van de wegcode. Dat was ook net de bedoeling vanuit pedagogisch oogpunt. We zijn daar niet over één nacht ijs gegaan, we hebben echt doelbewust zo veel mogelijk jargon vermeden, en het echt praktisch bekeken, ook in functie van het examen zelf. De teksten en de testen zijn opgesteld door experten. Het heeft een maand lang proefgedraaid. Er zijn voormalige rijlesgevers en rijexaminatoren, experten allerhande – ook van het boekje Wees Wegwijs – betrokken geweest bij het opstellen en samenstellen van die website.

Als u spreekt over een valse start, zie ik dat absoluut niet zo. Als je natuurlijk je oor laat hangen bij de concurrentie, vinden die dat vanzelfsprekend niet leuk. Want er is concurrentie, er zijn heel wat websites die dat nu al doen, maar daar zit altijd een verdienmodel achter. Dat is de essentie: ofwel word je als bezoeker geleid naar betalende alternatieven, rijlessen, ofwel moet je betalen als je op die website zelf testen wilt afleggen. Er zit dus altijd een verdienmodel achter. Onze taak is om zo goed mogelijk kosteloos een voorbereiding aan te bieden aan diegenen die zich op dat rijexamen willen voorbereiden, en anderzijds ook aan diegenen die hun kennis willen opfrissen.

We hebben in totaal zes meldingen, zes klachten gekregen, waarvan twee over technische zaken gingen, onder andere een heel tijdelijke overbelasting – succes, dus dat is goed – en daarnaast vier inhoudelijke bemerkingen, maar dat ging wat over details. Ik denk dus niet dat je kunt spreken over een valse start. Als je het vraagt aan sommige concurrenten, misschien wel.

Maar al bij al zien we een welslagen, goede media-aandacht, goed gescoord, dus uiteindelijk zijn we wel tevreden wat dat betreft. En ik roep iedereen bij dezen op om ook, zoals ikzelf, de test heel onvoorbereid te doen.

Minister, voor alle duidelijkheid, wij zijn er ook voorstander van om mensen kosteloos mee te helpen voorbereiden. Het lijkt me ook niet dat we er hier nu over moeten discussiëren dat die website de eerste dagen wat traag is wegens overbelasting.

Ik heb zelf eens naar die test gekeken. En indien die is opgemaakt door experten, zou ik toch willen vragen om die vraagstelling nog eens grondig door te lezen. Zo luidt een vraagstelling: ‘Je nadert een voetgangersplaats. Wat moet je nu doen?’ Een van de drie antwoorden luidt: ‘Nog snel doorrijden, want er zijn nog geen voetgangers aan het oversteken.’ Daarin zitten toch een paar ‘simplismen’ die er het best worden uitgehaald, indien we dit ernstig willen bekijken. Minister, kunt u daarvan een grondige lezing laten doen?

Minister, u verwijst naar het digitale leerplatform. U hebt toen gezegd – en wij gingen daarin mee – dat het halen van het rijbewijs op school enkel toeleidt naar het rijbewijs en dat we, indien we kijken naar de toekomstige mobiliteit, elke verkeersgebruiker bewust moeten maken van zijn of haar rol en plicht in het verkeer en dat we verkeersveiligheid in zijn totaliteit moeten bekijken. Wat kunnen wij nog verwachten qua ontwikkelingen op het vlak van dat digitale leerplatform?

De voorzitter

De heer Parys heeft het woord.

Ik heb mijn rijbewijs B al een tijdje. Maar ik zou de collega's toch eens willen oproepen om naar die website te surfen en te doen wat minister Weyts daarnet suggereerde. Fris eens uw kennis op en kijk eens wat je eigenlijk nog weet, want soms kom je wel een aantal verrassingen tegen. Ik heb soms zicht op de schermen van een aantal collega’s en ik zie dat mijn oproep al wordt beantwoord. Daar ben ik blij mee. Collega Celis zal straks laten weten hoe het is afgelopen.

Mijn fractie steunt uiteraard elk initiatief om verkeersveiligheid beter te laten doordringen bij de Vlaamse bevolking en dat op een gratis en pedagogische manier te doen, een manier die altijd up-to-date is. Wij vinden dit een super initiatief. Ik ga ervan uit dat we de komende maanden zullen merken dat dit initiatief bijzonder veel succes zal kennen en veel leerlingen en chauffeurs ertoe zal aanzetten om hun verkeersveiligheid bij te sturen.

Minister Ben Weyts

Ik sluit me uiteraard aan bij de oproep. Ik heb die test zelf ook gedaan, met de VRT. Ik heb mij net laten buizen, want anders zenden ze dat niet uit, u kent hen. U mag het gerust zelf allemaal doen, het is een leuke test.

U hebt het over aanpassingen. Er is echt vanuit pedagogisch oogpunt nagedacht over vereenvoudigingen om die wegcode, die toch wel een heel droge en technische materie is, voor iedereen zo begrijpelijk mogelijk te maken en dus de drempel te verlagen. U noemt dat simplisme. Tja, in sommige hoofden zal dat misschien wel simpel lijken, maar het is gewoon vereenvoudigd. Los daarvan, zorgen we altijd voor een permanente evaluatie. Suggesties zijn altijd welkom.

U zegt dat we het moeten openen naar alle leeftijden. Wel, we hebben drie verschillende initiatieven genomen op het digitale vlak. Ten eerste, de website www.veiligverkeer.be met een focus op allerhande campagnes rond kinderzitjes en dode hoek. Het gaat vooral over verkeersveiligheid. Ten tweede, de website www.rijbewijzer.be, over de nieuwe rijopleiding, heel breed. Daarbij bieden we ook een app aan en ondersteuning, onder andere voor de vrije begeleiders en voor degenen die de vrije begeleiding volgen. Zo kun je onder andere een dagboek bijhouden van de evolutie die je aflegt. Ten derde, de website www.mijnrijbewijsb.be, waarbij we de bedoeling hebben gehad om het zo ruim mogelijk open te breken, naar alle leeftijdscategorieën. Als je er goed door scrollt, zul je merken dat het openstaat voor iedereen, zo laagdrempelig mogelijk, zodat iedereen aan zijn trekken kan komen.

Minister, ik dank u. Nogmaals, u hebt ons volle steun als het gaat over het kosteloos ondersteunen van kandidaat-bestuurders. Want om mensen de toegang te geven tot een plekje achter het stuur, moeten we niet de lat verlagen, maar wel de ambitie verhogen. En daarin moeten we de bestuurders maximaal ondersteunen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.