U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 februari 2019, 14.02u

Voorzitter
Mededeling van de Vlaamse Regering
De voorzitter

Dames en heren, de minister-president wenst een verklaring af te leggen naar aanleiding van de herschikking in de Vlaamse Regering.

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Voorzitter, dames en heren volksvertegenwoordigers, de Vlaamse Regering heeft zopas, zoals het hoort, vergaderd in haar nieuwe samenstelling met als nieuwe collega Koen Van den Heuvel, voorheen fractieleider van CD&V. We zijn bijeengekomen en ik hecht eraan namens de hele regeringsploeg mijn korte verklaring vandaag te beginnen met grote woorden van dankbaarheid aan het adres van Joke Schauvliege voor de jarenlange samenwerking en voor de manier waarop ze deel uitgemaakt heeft van onze ploeg.

Wij verwelkomen Koen Van den Heuvel als nieuwe minister. We hebben vergaderd en u weet waarover die vergadering ging. Wij hebben in consensus beslist dat de bevoegdheden die Joke Schauvliege uitoefende, integraal zullen worden uitgeoefend door onze nieuwe collega Koen Van den Heuvel. Wij wensen hem namens de hele regering en ik neem aan ook namens u allemaal, heel veel succes toe bij dit nieuwe mandaat.

We staan op korte tijd van de ontbinding van het parlement. Het is de vaste bedoeling van deze regering om tot de laatste dag goed te besturen. U weet dat klimaat nu meer dan ooit op de agenda staat. Ik heb daar vorige week een omstandige verklaring over afgelegd, die ik niet zal herhalen, maar het zal de hoofdopdracht zijn van de nieuwe minister om aan het Vlaams Klimaat- en Energieplan uitvoering te geven, om in dialoog te gaan met de sectoren en om de draad op te nemen zodat we een continuïteit van bestuur kunnen hebben. Succes, Koen. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt hierover iemand het woord? (Neen)

Regeling van de werkzaamheden
van Andries Gryffroy aan minister Lydia Peeters
262 (2018-2019)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.