U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 januari 2019, 14.05u

Voorzitter
Aanwijzing van een Kinderrechtencommissaris ad interim
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de aanwijzing van een Kinderrechtencommissaris ad interim.

De heer Bruno Vanobbergen heeft zijn ontslag ingediend als Kinderrechtencommissaris met ingang van 28 februari 2019.

Op 1 maart 2019 zal er nog geen nieuwe Kinderrechtencommissaris aangesteld zijn, vandaar doet de heer Bruno Vanobbergen een beroep op artikel 9bis van het oprichtingsdecreet van het Kinderrechtencommissariaat om de aanwijzing van een Kinderrechtencommissaris ad interim, uit de personeelsleden van het Kinderrechtencommissariaat te kiezen, voor te stellen. De Kinderrechtencommissaris stelt mevrouw Naima Charkaoui voor. U vindt de voordracht en haar cv op uw banken.

Het Uitgebreid Bureau heeft dit voorstel op maandag 28 januari 2019 goedgekeurd.

Namens het Uitgebreid Bureau van 28 januari 2019 verzoek ik de plenaire vergadering om deze aanwijzing als Kinderrechtencommissaris ad interim goed te keuren.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan verklaar ik mevrouw Naima Charkaoui aangewezen tot Kinderrechtencommissaris ad interim met ingang van 1 maart 2019. (Applaus bij de N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.