U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 januari 2019, 14.05u

Voorzitter
Mededeling van de voorzitter
De voorzitter

Dames en heren, ik vraag uw bijzondere aandacht voor de brochure ‘Vlaanderen in Europa en de wereld’.

De heer Rik Daems, voorzitter van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Toerisme en Onroerend Erfgoed, heeft het al herhaaldelijk benadrukt: “Vlaanderen zal internationaal zijn of niet zijn.”

Ook het Vlaams Parlement speelt een belangrijke rol in het buitenlands beleid dat Vlaanderen sinds 25 jaar zelfstandig kan uitbouwen. In de brochure staan we stil bij de mogelijkheden, instrumenten en netwerken waarover Vlaanderen beschikt en geven we uitgebreid aandacht aan de rol die het Vlaams Parlement en zijn Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Toerisme en Onroerend Erfgoed hierin kunnen en moeten spelen.

Ik wens ieder van u veel leesplezier en ik wil de heer Daems nogmaals feliciteren! (Applaus)

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.