U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 januari 2019, 14.05u

Voorzitter
Mededeling van de voorzitter
De voorzitter

Dames en heren, ik vraag uw bijzondere aandacht voor de brochure ‘Vlaanderen in Europa en de wereld’.

De heer Rik Daems, voorzitter van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Toerisme en Onroerend Erfgoed, heeft het al herhaaldelijk benadrukt: “Vlaanderen zal internationaal zijn of niet zijn.”

Ook het Vlaams Parlement speelt een belangrijke rol in het buitenlands beleid dat Vlaanderen sinds 25 jaar zelfstandig kan uitbouwen. In de brochure staan we stil bij de mogelijkheden, instrumenten en netwerken waarover Vlaanderen beschikt en geven we uitgebreid aandacht aan de rol die het Vlaams Parlement en zijn Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Toerisme en Onroerend Erfgoed hierin kunnen en moeten spelen.

Ik wens ieder van u veel leesplezier en ik wil de heer Daems nogmaals feliciteren! (Applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.