U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over het verzoekschrift over het toekennen van een tweede NMR-scanner aan het AZ Nikolaas.

De heer Daniëls, verslaggever, heeft het woord.

Collega’s, zoals de voorzitter in het verleden al regelmatig heeft gezegd, is het niet onbelangrijk dat we verzoekschriften hier even in de plenaire brengen. Ik was samen met collega Franssen verslaggever, maar we hebben onderling beslist dat ik het kort toelicht.

Waarover gaat het hier? De verzoeker, het Algemeen Ziekenhuis (AZ) Nikolaas, stelt vast dat er in Vlaanderen gemiddeld één NMR-toestel (nucleaire magnetische resonantie) per 95.000 inwoners is, terwijl er in het Waasland slechts één NMR-toestel per 244.000 inwoners is. Dat is toch een opmerkelijk verschil.

Hoe komt dat nu? Dat komt, doordat AZ Nikolaas in het verleden reeds een fusie heeft gedaan en de afzonderlijke ziekenhuizen niet elk een NMR-toestel hebben aangevraagd. De verzoekers hebben bijgevolg ook het gevolg aangeduid van dit zeer lage aantal NMR-toestellen, zijnde één.

Ten eerste zijn er lange wachttijden, tot wel twintig weken ofwel vijf maanden. Dat wil zeggen dat iemand in die regio vijf maanden moet wachten voor die een NMR-scan kan laten nemen. Ten tweede wordt er veel meer teruggegrepen naar een CT-scan (computertomografie), waar toch wel gevaarlijke straling bij komt kijken. Ten derde is er geen enkel alternatief meer, als het toestel uitvalt, met langere ligdagen tot gevolg. Als laatste probeert men nu die scanner 23 op 24 uur en zeven op zeven dagen te laten draaien.

Er is hier een uitvoerige commissievergadering over geweest, waarbij collega’s Elke Van den Brandt, Cindy Franssen, Bart Van Malderen en collega’s Saeys, Persyn, Sleurs en ikzelf zijn tussengekomen, allemaal met dezelfde bekommernis, met name of er niet gezorgd kan worden voor een rationelere grond om tot die verdeling te komen. We zijn opnieuw samengekomen en de minister heeft ook hoopgevend geantwoord.

Er is namelijk een protocolakkoord afgesloten met de federale overheid, die ook een rol speelt, dat bepaalt dat er achttien toestellen bijkomen in België. Er zal dus gekeken worden om die achttien toestellen te verdelen over samenwerkingsakkoorden tussen ziekenhuizen. Het aantal onderzoeken hoeft daardoor niet te stijgen, maar de verdeling zal wel beter zijn.

De minister zegt dat hij geen concreet engagement kan geven voor dit ziekenhuis, maar namens de voltallige commissie en in elk geval de mensen die ik daarnet vermeld heb, kan ik zeggen dat we hopen dat de criteria zo geformuleerd zullen zijn, dat er in een van de ziekenhuizen binnen het AZ Nikolaas in elk geval één NMR-toestel bijkomt.

Tot daar het verslag van de verschillende commissievergaderingen.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.