U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 januari 2019, 14.02u

Voorzitter
Mededeling van de Vlaamse Regering
De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Voorzitter, dames en heren vertegenwoordigers van het volk, geachte collega's uit de regering, het is de eerste plenaire werkdag van het jaar. Laat me beginnen met u allemaal veel succes te wensen en een goede gezondheid. Ik wens u vooral alles wat u niet kunt kopen. Ik wens degenen die deelnemen aan de verkiezingen van 26 mei, veel succes. De mensen die een andere weg opgaan, wens ik natuurlijk ook heel veel succes.

Terwijl u genoot van het traktaat van de voorzitter hebben wij onze eerste vergadering gehouden in de nieuwe samenstelling. Het lijkt logisch dat het parlement als eerste wordt geïnformeerd over de beslissing die we in consensus hebben genomen.

U weet allemaal dat we, althans voor degenen die de besluiten en beslissingen van de Vlaamse Regering volgen, op 31 december van vorig jaar al onze goede collega Sven Gatz hebben aangewezen als nieuwe viceminister-president. Het is een man met veel werkervaring en we wensen hem uiteraard alle goeds. (Applaus)

We hebben vanmorgen onze eerste vergadering van de kern gehad in de nieuwe samenstelling. Vandaag zijn we dus bijeengekomen in de nieuwe samenstelling van de regering en daar hebben we tot uw aller verrassing beslist dat de bevoegdheden die onze goede collega Bart Tommelein tot nu toe heeft uitgeoefend – Financiën, Begroting en Energie –, zullen worden uitgeoefend door Lydia Peeters, die we evenzeer verwelkomen in de ploeg. We hebben van de voorzitter gehoord wat haar slogan was in de verkiezingen. De focus lag vooral op het laatste woord. We wensen haar toe dat ze haar taak met heel veel energie zal uitvoeren. Welkom, Lydia. (Applaus)

Tot slot, ik ben begonnen in de stijl van een nieuwjaarsbrief met goede wensen voor iedereen en zo eindig ik met onze goede voornemens. Ik kan u zeggen dat we daarstraks hebben beslist om keihard door te werken in het komende halfjaar, dat we de begroting, die hier is goedgekeurd, zullen uitvoeren, dat we zullen doorgaan op ons hervormingselan en dat we vast van plan zijn om verder goed te besturen tot het einde van deze regeerperiode. Dank u wel. (Applaus)

Belangenconflict over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.