U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 januari 2019, 14.02u

Voorzitter
Belangenconflict over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft
De voorzitter

Samenstelling van de delegatie

Dames en heren, op 14 december 2018 heeft de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie een belangenconflict ingesteld met het oog op overleg over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs, wat het inschrijvingsrecht betreft.

Het Uitgebreid Bureau heeft op 7 januari 2019 beslist de delegatie van het Vlaams Parlement samen te stellen uit de voorzitter van het Vlaams Parlement en een of twee afgevaardigden per fractie.

Vanwege de fracties heb ik de volgende voordrachten ontvangen:

voor de N-VA-fractie: de heren Kris Van Dijck en Koen Daniëls;

voor de CD&V-fractie: de heren Jan Durnez en Joris Poschet;

voor de Open Vld-fractie: de heren Jo De Ro en Franc Bogovic;

voor de sp.a-fractie: mevrouw Caroline Gennez en de heer Steve Vandenberghe;

voor de Groen-fractie: mevrouw Elisabeth Meuleman en mevrouw Elke Van den Brandt;

voor de VB-fractie: de heer Chris Janssens.

Is het parlement het met die samenstelling eens? (Instemming)

Het overleg start op woensdag 16 januari 2019 om 9 uur in het Vlaams Parlement.

Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van de Vlaamse Regering

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.