U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 januari 2019, 14.02u

Voorzitter
Mededeling van de aanwijzing van deelstaatsenatoren
De voorzitter

Dames en heren, bij brief van 28 december 2018 deelt de griffier van de Senaat mee dat de heer Wilfried Vandaele met ingang van 31 december 2018 ontslag neemt als deelstaatsenator. Bij brief van 4 januari 2019 deelt de griffier van de Senaat mee dat mevrouw Annick De Ridder met ingang van 7 januari 2019 ontslag neemt als deelstaatsenator. Bij brief van 8 januari 2019 deelt de griffier van de Senaat mee dat de heer Piet De Bruyn met ingang van 7 januari 2019 ontslag neemt als deelstaatsenator.

Daardoor zijn drie mandaten van deelstaatsenator vacant geworden, die aan politieke formatie B toekomen.

Politieke formatie B heeft mij op 8 januari 2019 een lijst overhandigd waarop zij de heer Peter Wouters, mevrouw Nadia Sminate en mevrouw Daniëlle Godderis-T’Jonck aanwijst als deelstaatsenator. Die lijst is ondertekend door de meerderheid van de leden van de politieke formatie.

Ik zal de ondertekende voordrachtlijst aan de griffier van de Senaat betekenen.

Ik wens hun een zeer vruchtbaar mandaat toe in de Senaat. (Applaus)

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Ingekomen documenten en mededelingen

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.