U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 januari 2019, 14.02u

Voorzitter
Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
De voorzitter

Verkiezing van de eerste ondervoorzitter

Dames en heren, de Open Vld-fractie draagt mevrouw Daniëlle Vanwesenbeeck voor als eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, ter vervanging van mevrouw Emmily Talpe, die geen Vlaams volksvertegenwoordiger meer is.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan verklaar ik mevrouw Daniëlle Vanwesenbeeck verkozen tot eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.

Samenstelling van de commissies
Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.