U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 januari 2019, 14.02u

Voorzitter
Verkiezing van een lid van de Vlaamse Regering
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van een lid van de Vlaamse Regering.

Conform artikel 60, §1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen heb ik een voordrachtlijst ontvangen waarop mevrouw Lydia Peeters als lid van de Vlaamse Regering wordt voorgedragen.

Die lijst is ondertekend door de volstrekte meerderheid van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Bijgevolg verklaar ik mevrouw Lydia Peeters verkozen tot lid van de Vlaamse Regering. (Applaus)

Overeenkomstig artikel 62 van voormelde wet nodig ik haar uit hier vooraan in het halfrond plaats te komen nemen om er de eed in mijn handen af te leggen.

– Minister Lydia Peeters legt de grondwettelijke eed af. (Applaus)

Minister Peeters, ik geef u akte van uw eedaflegging.

Collega’s, vandaag heeft mevrouw Lydia Peeters haar eed afgelegd als Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie. Daarmee volgt zij Bart Tommelein op, die het burgemeesterschap in Oostende verkoos te combineren met een terugkeer naar het Vlaams Parlement.

Beste Lydia, ik heb tijdens de laatste plenaire vergadering van december, die uw laatste plenaire vergadering was als Vlaams volksvertegenwoordiger, bewust geen afscheidshulde voor u uitgesproken, enerzijds omdat we uiteraard niet echt afscheid van u hebben genomen – u bent vandaag immers alleen van stoel veranderd in dit halfrond – maar anderzijds omdat er ook voor mij eigenlijk niet veel verandert: ik bepaal als voorzitter immers nog altijd wanneer u hier het woord krijgt. (Gelach)

Beste Lydia, uw slogan van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen was: ‘ambitie, passie en ervaring’. Het is uw partijvoorzitter duidelijk niet ontgaan, want dit zijn uitdrukkelijk de drie belangrijkste eigenschappen waarover een minister moet beschikken.

Het woord ‘ambitie’ heeft vandaag soms een negatieve connotatie. Maar bij u mag ik dit, zoals het bij een Limburgse past, omschrijven als een gezonde ambitie. Uw ambitie is immers niet gestoeld op dorst naar eer of roem, maar op een streven om uw taak met veel goesting uit te voeren.

De toepassing van het woord ‘passie’ op uw persoon, omschrijft u zelf op uw website als ‘hartstochtelijke energiegever’. Het woord ‘passie’ wordt vaak gebruikt in het kader van een romantisch verlangen dat dieper gaat dan lust. Ik ga ervan uit dat deze toepassing niet aan bod komt binnen de regering, maar ik ben er wel van overtuigd dat de hartstochtelijke energie waarvoor u staat, ongetwijfeld de Vlaamse Regering in haar laatste maanden zal versterken.

Tot slot pakte u in uw verkiezingsslogan ook uit met ervaring. Die ervaring in de politieke wereld hebt u al sinds 2001, toen u burgemeester werd van de stad Dilsen-Stokkem. En op Vlaams niveau hebt u die vergaard sinds 2009, toen u voor Open Vld verkozen werd voor dit halfrond. De ervaring die u in de regering zult opdoen, zal ongetwijfeld van een andere orde zijn. Ik hoop voor u dat die ervaring de betekenis zal krijgen zoals de filosoof Heidegger dit heeft omschreven – en ik citeer: “dass es uns widerfährt, dass es uns trifft, über uns kommt, uns umwirft und verwandelt.” Einde citaat. Door het feit dat de meesten van jullie dat niet verstaan – de minister verstaat dat wel, want ze woont niet ver van Duitsland – zal ik dat ook in het Nederlands even vertalen: een ervaring opdoen betekent dat het ons overkomt, dat het ons raakt, over ons komt, ons omkeert en ons omhult.

Beste Lydia, ik wens u veel succes in uw ministerschap en hoop u hier als minister telkens met de nodige ambitie, passie en ervaring te zien verschijnen.

Politieke fracties
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.