U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 20 december 2018, 14.00u

Voorzitter

Wijzigingen

Op zoek naar de definitieve versie?

vanaf 14:00 uur: Voortzetting van de agenda van de morgenvergadering

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1702 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1716 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

Personeelsaangelegenheden - Bespreking en stemming

Wijziging van de personeelsformatie van de Vlaamse Ombudsdienst

Werkingsbegrotingen - Besprekingen en stemmingen

van het Bureau van het Vlaams Parlement
10 (2018-2019) nr. 1
Bespreking en stemming
van de Vlaamse Ombudsdienst
45 (2018-2019) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Kinderrechtencommissariaat
46 (2018-2019) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Vlaams Vredesinstituut
48 (2018-2019) nr. 1
Bespreking en stemming

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
14 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1702 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1716 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Bert Moyaers, Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche en Jan Bertels
1735 (2018-2019) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Rob Beenders en Bruno Tobback
1744 (2018-2019) nr. 2
Hoofdelijke stemming

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.