U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 20 december 2018, 13.59u

Voorzitter
Eindejaarswensen
De voorzitter

Beste collega's, we zijn aan het einde gekomen van de laatste vergadering van dit kalenderjaar. (Rumoer)

Ik heb twee dagen naar u geluisterd, luistert u nu even naar mij.

Graag bedank ik u hartelijk voor uw inzet in 2018. En daarmee wend ik mij niet alleen tot al wie hier in mijn blikveld zit, van uiterst links tot uiterst rechts. Ik bedank met evenveel overtuiging al wie achter mij zit en al wie tijdens de plenaire en commissievergaderingen hier in deze ruimte staat of zit of loopt, zonder een beroep te doen op smart- of andere ‘phones’. Ik heb het dan over de diensten van ons Algemeen Secretariaat en alle medewerkers. Ik was gisteren zeer aangenaam verrast toen u rechtstaande een applaus hebt gegeven voor onze onthaalmedewerkster die hier 22 jaar het beste van zichzelf heeft gegeven. Ik trek mijn dankwoord graag nog wat verder open, naar al het personeel dat ons hier ten dienste staat zoals onthaalmedewerkers, veiligheidsdiensten, de mensen van de militaire politie, poetsploegen enzovoort, maar ook naar het politiek personeel, dat voor u allen soms boeiende en soms minder boeiende klussen opknapt.

Dames en heren, ik wens u allen leuke eindejaarsdagen vol rust, ontspanning, familiaal en ander geluk. Ik hoop u daarna in goede gezondheid en gewapend met veel verse werkijver terug te zien, te beginnen in onze commissievergaderingen op dinsdag 8 januari, en zeker tijdens onze eerste plenaire vergadering op 9 januari 2019 waar ik u voor de allerlaatste keer zal trakteren op Limburgse vlaai. Fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar. (Staande ovatie. Vrolijkheden)

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, traditiegetrouw mag ik ook nog even een paar kerstwensen uitspreken vanuit deze kant van de zaal.

Collega's, ik wou eigenlijk beginnen met te zeggen dat er wel eens wordt gezegd dat het hier een circus of een theater is en dat we ons dat niet mogen laten aanpraten, maar na dit is dat natuurlijk moeilijk vol te houden. (Gelach)

Collega's, in het Vlaams Parlement voeren we wel degelijk debatten die belangrijk zijn, die gevolgen hebben voor de mensen thuis, voor de Vlamingen. Het is belangrijk dat we er de nodige aandacht aan blijven besteden.

Het is belangrijk dat we hier de degens kruisen: dat is essentie van de democratie. Sommigen doen dat op een iets pastoralere manier, maar ook dat is toegestaan. Het maakt het allemaal aangenamer.

Wat ik nog veel belangrijker vind, is dat die debatten, die inzet, die motivatie en dat enthousiasme ook effectief door iedereen buiten deze koepelzaal wordt gedragen, hetzij in het Koffiehuis, hetzij een beetje verder in de straat omdat we daar verdere gesprekken kunnen voeren om naar elkaar toe te groeien. Gisteren hebben we zelfs gehoord dat we ook onder deze koepel elkaar kunnen overtuigen, dat meerderheid en oppositie elkaars ideeën kunnen overnemen. Dat lijkt me heel belangrijk.

Nu, we zouden dat allemaal niet kunnen doen zonder de mensen rondom ons. Het zijn zij die ik ook graag even bedank, in navolging van de voorzitter. Dat zijn in de eerste plaats natuurlijk onze eigen politieke medewerkers. Zonder hen zouden we het allemaal niet kunnen doen, dus zeker dank aan hen. Ook dank aan de mensen van de pers. Normaal gezien is één iemand hier nog aanwezig. (Applaus)

Ik dank uiteraard de regering voor de constructieve samenwerking, meer in het bijzonder u, minister Tommelein. Ik denk dat we u hier zullen missen, al kijken we natuurlijk uit naar de samenwerking met mevrouw Peeters, en we kijken ernaar uit om u opnieuw te mogen verwelkomen aan onze kant van de zaal.

Ik dank de medewerkers van het Algemeen Secretariaat, van de poetsvrouw tot de griffier zelf, iedereen daar. Iedereen die in contact komt met andere parlementen in dit land weet dat de mensen die in dit Vlaams Parlement werken wel degelijk de top zijn. Ze verzorgen dat bijzonder goed, en we kunnen daar alleen maar heel dankbaar voor zijn.

De voorlaatste bent u natuurlijk, voorzitter. Uw inzet en de manier waarop u de debatten leidt, zijn ook uniek. Om hier twee dagen te kunnen zitten, om dat twee dagen aan een stuk vol te houden, moet u niet alleen mentaal getraind zijn, u moet ook fysiek bepaalde trainingen ondergaan. Dank u wel daarvoor.

En dan wens ik alle collega’s nog een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar, en een beetje tijd om bij de families thuis te zijn. (Applaus)

Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.