U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 20 december 2018, 13.59u

Voorzitter
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
De voorzitter

Dames en heren, bij brief van 13 december 2018 deelt de griffier van de Senaat mee dat mevrouw Cindy Franssen met ingang van 31 december 2018 ontslag neemt als deelstaatsenator.

Daardoor is één mandaat van deelstaatsenator vacant geworden, dat aan politieke formatie E toekomt.

Politieke formatie E heeft mij op 20 december 2018 een lijst overhandigd waarop zij de heer Orry Van de Wauwer aanwijst als deelstaatsenator. Die lijst is ondertekend door de meerderheid van de leden van de politieke formatie.

Ik zal de ondertekende voordrachtlijst aan de griffier van de Senaat betekenen.

Ik feliciteer de heer Van de Wauwer met het feit dat hij al op deze zeer jeugdige leeftijd lid wordt van de Senaat. (Applaus)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.