U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 20 december 2018, 13.59u

Voorzitter
Huldes
De voorzitter

Beste collega’s, bij een afscheid gebruiken wij wel eens de uitdrukking ‘vaarwel en tot ziens’. Wij denken daar dan een filmscène bij van een boot die de haven uitvaart. De haven van Oostende bijvoorbeeld. Welnu, wij hebben hier een Oostendenaar in ons midden, bekend om zijn flamboyante welsprekendheid, voor wie de uitdrukking wat langer mag zijn: ‘vaarwel, tot ziens en welkom terug’.

Jawel, Bart Tommelein, wij hebben u hier vandaag in ons Vlaams Parlement voor het laatst aan het woord gehoord in de hoedanigheid van viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie. U hebt die taak ruim tweeënhalf jaar met veel verantwoordelijkheidszin uitgeoefend, sinds u op 4 mei 2016 besloot de overstap te maken van de federale naar de Vlaamse Regering. Alleen al voor die mutatie verdient u het predicaat ‘slimme’ minister.

Beste Bart, u hebt ervoor gekozen om afscheid te nemen van uw ministerschap en de haven van Oostende weer binnen te varen. Na het nodige laveren doorheen winden en stromingen aan zowel bakboord als stuurboord, hebt u daar een coalitie op de been gebracht, waarbij u de kapiteinspet en de burgemeesterssjerp zult dragen. Of ook dat een ‘slimme’ beslissing is, zal de toekomst uitwijzen, maar ik heb er wel het volste vertrouwen in dat u een ‘slimme’ burgemeester zult worden. Net zoals u een ‘slimme’ volksvertegenwoordiger zult worden, want het verheugt mij ten zeerste dat u uw ambt van volksvertegenwoordiger hier in ons Vlaams Parlement weer opneemt vanaf januari.

Beste Bart, ik dank u voor uw werk als minister en wens u veel succes in uw nieuwe opdrachten. Ik geef nu graag het woord aan uzelf, die namens de Vlaamse Regering ook nog even het woord tot uzelf wilt richten. Dat gaat natuurlijk gebeuren door minister Crevits.

Minister Hilde Crevits

Duaal leren is goedgekeurd, voorzitter. Wij zullen duaal iets doen, voorzitter. (Opmerkingen. Gelach)

Gelieve uw gedachten niet de vrije loop te laten. (Gelach)

Voorzitter, eerst en vooral dank u voor die mooie woorden. Ik heb al enkele keren mijn dank uitgesproken tijdens de plenaire zitting, maar nu wil ik het voltallige halfrond bedanken. Dank u wel voor de samenwerking, zowel aan de collega’s uit de meerderheid en in de commissies Financiën, Energie en Begroting, maar uiteraard aan iedereen, want als viceminister-president moest ik regelmatig laveren tussen verschillende parlementsleden. Ik wil ook de collega’s uit de oppositie bedanken voor de constructieve manier waarop ze mij het vuur aan de schenen hebben gelegd. Ik heb daar het volste respect voor. Het is de plicht van de oppositie om oppositie te voeren en die taak naar behoren te volbrengen. Wie weet kom ik daar ooit ook nog wel opnieuw in te zitten. Ik heb er nog niet zo lang geleden in gezeten, collega’s.

Dank u wel. Er rest me nog de taak om u allemaal namens de Vlaamse Regering prettige kerstdagen toe te wensen en een voorspoedig 2019. Ik zou zeggen: als u in 2019 een leuke bestemming zoekt voor een city trip, een plaats om een dag of een paar dagen te verblijven: Oostende stelt zich daarvoor kandidaat. (Applaus)

Minister Hilde Crevits

Collega’s, eerst en vooral wil ik namens de Vlaamse Regering collega Tommelein bedanken voor zijn gesmaakte aanwezigheid in dit parlement en in de Vlaamse Regering. Meestal waren we heel gelukkig met zijn tussenkomsten. Die zeldzame keren dat dat niet het geval was, heeft dat niet lang geduurd.

Collega’s, ik wil jullie allemaal heel fijne dagen toewensen, dagen waarin iedereen tijd kan nemen voor familie en gezin, een tijd waarin we kunnen bezinnen en achteromkijken. Ik hoop vooral dat we in dit parlement, meerderheid en oppositie – want we hebben samen al veel gerealiseerd – nog een aantal maanden flink zullen kunnen werken en dat de verkiezingskoorts die her en der aan het opduiken is, geen belemmering zal zijn om nog een paar stevige dossiers goed te keuren en aan te tonen dat Vlaanderen sterk en krachtig bestuurd wordt door een schitterende regering maar ook een schitterend parlement. (Applaus)

De voorzitter

Beste collega’s, vandaag nemen we afscheid van Emmily Talpe. Collega Talpe verlaat het Vlaams Parlement om plaats te maken voor Bart Tommelein. Bart Tommelein ruilt in januari zijn ministerschap in voor de burgemeesterssjerp van Oostende. Hij zal vanaf dan zijn rechtstreeks verkozen zetel in dit halfrond innemen.

Beste Emmily, u keert nu helemaal terug naar uw thuishaven, Ieper, de stad waar u woont en waar u reeds een groot deel van uw loopbaan hebt afgelegd. U maakte er carrière als zelfstandig juriste. U raakte er ook bekend als een liberale politica met veel pit en veel energie.

Van 2007 tot 2012 was u OCMW-raadslid, nadien en tot op heden gemeenteraadslid. Op 15 oktober 2014 werd u als Vlaams volksvertegenwoordiger beëdigd. U nam toen het parlementair mandaat op als opvolgster van Bart Tommelein, die federaal staatssecretaris werd en in 2016 viceminister-president van de Vlaamse Regering.

Beste Emmily, de ervaring die u door de jaren heen opbouwde in de juridische wereld en in de lokale politiek kon u, als parlementair, goed gebruiken. U ontpopte zich snel tot een deskundig en betrokken collega. We leerden u in het bijzonder kennen als eerste ondervoorzitter van de commissie Economie. Vooral sociale economie en werk mochten zich in uw warme belangstelling verheugen. Dit bleek niet alleen tijdens debatten maar ook uit de vele vragen die u stelde, niet het minst over VDAB. Uw vertrek hier zal daar niet onopgemerkt blijven! Activering en begeleiding van werklozen liggen u na aan het hart. Maar ook uw betrokkenheid bij het welzijn van kinderen tekende uw parlementaire werkzaamheden. Getuige hiervan uw inzet voor een betere regelgeving rond adoptie.

Beste Emmily, in de loop der jaren is politiek voor u een tweede natuur geworden. Het is dan ook niet verrassend dat u straks wel het parlement verlaat maar niet de politiek. Na uw succesvolle deelname aan de lokale verkiezingen van 2018 wordt u in januari de eerste liberale en eerste vrouwelijke burgemeester van Ieper, onze Vlaamse Kattenstad. Hiermee schrijft u geschiedenis en gaat u een nieuwe politieke uitdaging tegemoet. Ik wens u daarbij namens het gehele parlement heel veel succes. Het ga u goed! Ik kom u ongetwijfeld opzoeken in Ieper. Dank u wel! (Applaus)

Dank u wel, voorzitter. Ten eerste voor die goede cv-voorstelling van mij die u hier hebt gegeven. Maar ook voor de mooie woorden.

Ja, dat is het wrede lot van een opvolger. Maar serieus: ik ben Bart Tommelein en mijn partij enorm dankbaar dat ik de kans heb gekregen om Bart te vervangen in het Vlaams Parlement. Het was een hele eer om hier te zetelen. Ik heb enorm veel bijgeleerd. Ik heb ook een enorm mooi netwerk opgebouwd, met de collega’s hier maar ook met veel stakeholders, op die domeinen waar ik mij inderdaad op heb toegelegd: werk en sociale economie. Aan de andere kant – en u haalde het al aan – geeft deze wissel mij ook tijd en ruimte om volop te focussen op mijn thuisstad Ieper, een wondermooie stad waar ik inderdaad vanaf 1 januari de eerste vrouwelijke burgemeester mag worden.

Ik wil jullie allemaal, de voorzitter, de leden van de regering, mijn fractie, de fractiemedewerkers, zeker Raf Van Bedts in het bijzonder, de collega-volksvertegenwoordigers en de vele medewerkers van het Vlaams Parlement, oprecht bedanken voor de fijne en respectvolle samenwerking. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het zal missen: de debatten in de commissie en de plenaire vergadering, ook de sfeer hier, zeker bij de tweedaagse begrotingsbesprekingen. Ik zal ook de vele fijne collega’s, over de partijgrenzen heen, missen. Ik ga naar Ieper terug met een aantal goede vrienden op zak. Dat stemt me heel blij.

Voorzitter, collega’s, ik wil eindigen met de illustere en hopelijk orakelende woorden van de gewezen gouverneur van Californië, Arnold Schwarzenegger: “I’ll be back.” Dank u wel! (Applaus)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.