U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 20 december 2018, 13.59u

Voorzitter
Rouwhulde
De voorzitter

Collega’s, mag ik u verzoeken om recht te staan voor het uitspreken van een rouwhulde naar aanleiding van het overlijden van de heer Marc Olivier.

Dames en heren, beste collega’s, op 15 december jongstleden overleed op 78-jarige leeftijd, ereondervoorzitter van het Vlaams Parlement, Marc Olivier.

Hij was van 1974 tot 1999 lid van dit parlement voor de CVP. Marc Olivier werd op 30 juni 1940 in Gullegem geboren als oudste van acht kinderen. Zijn vader was houtbewerker en militant van de KWB, de Katholieke Werkliedenbond. Zijn engagement voor de maatschappij kreeg hij van thuis uit mee. Hij behaalde een graduaat in de handelswetenschappen en studeerde als bedrijfsconsulent af aan het Nationaal Centrum Economische Expansie. In zijn beroepsleven werkte hij eerst als handelsvertegenwoordiger en vervolgens als bedrijfsadviseur. Hij was een beloftevol zakenman maar ook – en in het spoor van zijn vader – een gedreven actievoerder van de KWB. Hij werd regionaal voorzitter van deze organisatie en uiteindelijk ook ondervoorzitter van het Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW) voor de streek van Kortrijk. Binnen deze context werd hij politiek actief en liet hij zijn baan in het bedrijfsleven achter zich.

Via de nationale verkiezingen van maart 1974 kwam hij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers terecht. Naast dit mandaat werd hij vijf jaar later aangeduid als secretaris van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. In 1981 werd hij ondervoorzitter en in 1985 eerste ondervoorzitter van de Vlaamse Raad. Dit ambt bleef hij verder bekleden in het Vlaams Parlement. Hij was tevens gemeenschapssenator en in die functie pleitbezorger van een goede verstandhouding tussen de gemeenschappen. Van 1977 tot 1994 zetelde hij in de gemeenteraad van Kortrijk.

Marc Olivier was als volksvertegenwoordiger lid van talrijke commissies. Hij drukte zijn stempel op meerdere domeinen: van Jeugdbeleid, Welzijn, Bijstand aan personen, Gezondheidsbeleid tot Huisvesting en Werk. Over de talrijke wetten en decreten waar hij de hand in had, zei hij zelf en ik citeer: “Of ze nu indruk maakten of niet, aanvaard werden of in de koelkast gestopt, ze hebben allemaal dat gemeen: ze waren van een sociale inslag, ze moesten de minstbedeelden ten goede komen.” In dit opzicht vond hij dienstbetoon zeer belangrijk. Het baande de weg voor zijn parlementaire werk.

Onder collega’s stond hij bekend als een harde werker, een onstuimige doordouwer en als iemand die er geen doekjes om wond. Eén keer overtuigd van een goede zaak was hij bereid om ervoor te knokken. Hij ging door voor een ‘duvel-doet-al’ en een ‘bulldozer’. Het waren bijnamen die hij naar waarde kon schatten. Ook als ondervoorzitter liet hij zich niet onbetuigd. Hij speelde een stimulerende rol bij de uitbouw van onze instelling en was een felle bewaker van de parlementaire autonomie. Hij droeg eveneens bij aan de cultureel-artistieke uitstraling van ons parlementsgebouw. Zijn inspanningen liggen aan de basis van de verplichte integratie van Vlaamse kunst in de gebouwen van de overheid. Daarenboven en niet onbelangrijk, is het mede aan zijn initiatief te danken dat het wapen van de Vlaamse Gemeenschap in 1990 decretaal werd vastgelegd.

Beste collega’s, Marc Olivier zal ons bijblijven als een dynamisch en sociaal bewogen politicus. Theoretische beschouwingen waren aan hem niet besteed. Maatschappelijke problemen wilde hij besproken zien. Hij kwam op voor een slagvaardig parlement en we zijn hem dankbaar voor wat hij heeft betekend voor onze assemblee. Namens u allen, betuig ik mijn oprechte deelneming aan zijn familie en nabestaanden. Uit respect voor onze gewezen collega vraag ik u om een ogenblik van stilte in acht te nemen.

– De Vlaamse volksvertegenwoordigers nemen enkele ogenblikken stilte in acht.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.