U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, gisteren heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Björn Rzoska en Johan Danen betreffende de herpositionering van België in het klimaatdebat.

De heer Rzoska heeft het woord.

Het lijkt inderdaad wat vreemd, voorzitter, maar niet als u resolutie goed leest. Er is de laatste dagen, eigenlijk de laatste weken, heel wat te doen geweest over het feit dat er op internationale fora toch de vraag bestaat om hogere ambities op tafel te leggen. We hebben hier het actualiteitsdebat gehad die de positie van de Vlaamse Regering duidelijk maakte.

Gisteren is er aan de overkant van de straat een resolutie goedgekeurd waarbij het federale parlement alvast aangeeft dat het die positie wil herbekijken. Men vindt eigenlijk ook dat de entiteit België het best zou plaatsnemen in die kopgroep van Europa. Dat standpunt wordt natuurlijk ook wel een stuk bepaald door de gewesten, want dat is een interfederaal standpunt.

Omdat daarover dus zeker op Belgisch niveau moet worden onderhandeld, zouden wij graag hebben dat het Vlaams Parlement zich over deze resolutie kan uitspreken, om de Vlaamse Regering het mandaat te geven binnen dat interfederaal overleg die ambities gestalte te geven. Daarom vragen we een spoedbehandeling.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Björn Rzoska en Johan Danen betreffende de herpositionering van België in het klimaatdebat naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.