U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 20 december 2018, 13.59u

Voorzitter
Wijziging van de personeelsformatie van de Vlaamse Ombudsdienst
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is de wijziging van de personeelsformatie van de Vlaamse Ombudsdienst.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Gennez, ondervoorzitter, heeft het woord.

Voorzitter, collega's, het Uitgebreid Bureau van uw assemblee heeft op 10 december 2018 beslist om op voorstel van de Vlaamse ombudsman een wijziging aan de personeelsformatie van de Vlaamse Ombudsdienst aan deze plenaire vergadering voor te leggen. Het betreft de vervanging van een betrekking van klasse I door een betrekking van klasse II. De Vlaamse Ombudsdienst wil het potentieel van de personeelsformatie immers voluit benutten om de bijkomende opdrachten die de Vlaamse Ombudsdienst in het recente verleden kreeg, kwaliteitsvol in te vullen. U vindt de aangepaste personeelsformatie als bijlage. Ik vraag u namens het Uitgebreid Bureau van 10 december 2018 om de wijziging aan de personeelsformatie met ingang van 1 januari 2019 goed te keuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de wijziging van de personeelsformatie van de Vlaamse Ombudsdienst eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.