U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 20 december 2018, 13.59u

Voorzitter
van de Vlaamse Regering
1716 (2018-2019) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen.

De algemene bespreking is geopend.

Vraagt er iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1716/1)

– De artikelen 1 tot en met 57 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot invoeging van een hoofdstuk 3/1, dat bestaat uit een artikel 57/1. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1716/3)

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Er is een amendement op artikel 58. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1716/3)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.