U bent hier

In de kijker

Voortzetting plenair begrotingsdebat

Download hier het schema en de sprekerslijst van het plenaire begrotingsdebat (pdf - versie 4 d.d. 19/12)

Ontwerp van decreet diverse fiscale bepalingen

Tijdens de lopende legislatuur werden verschillende fiscale hervormingen doorgevoerd (erfbelasting, schenkbelasting, registratierechten, verkeersbelastingen...). Dergelijke hervormingen vergen nazorg. Als nieuwe decreten en reglementaire teksten op het terrein worden toegepast, blijkt dat er hier en daar nog correcties, kleine bijsturingen en aanvullingen nodig zijn. Hiertoe diende de Vlaamse Regering het ‘ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen’ in. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp en houdt de eindstemming.

Herstructurering adviesraden Mobiliteit en Openbare Werken

In het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zijn er meerdere adviesraden actief die de Vlaamse Regering adviseren over het beleid: de Vlaamse Havencommissie (VHC), de Vlaamse Luchthavencommissie (VLC) en de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA). De Vlaamse Regering wil conform het regeerakkoord het advieslandschap integreren en vereenvoudigen. Ze diende een ontwerp van decreet in om de VHC, de VLC en de MORA te integreren in één Mobiliteitsraad van Vlaanderen die zal bestaan uit een Algemene Mobiliteitsraad en twee commissies (Commissie Personenvervoer en Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale knooppunten). Daarin is geen plaats meer voorzien voor de milieu- en natuurorganisaties, en slechts 1 vertegenwoordiger van de havenbedrijven. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Inschrijvingsrecht onderwijs: beraadslaging

Leden van de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en secundair onderwijs te wijzigen. Bedoeling is komaf te maken met het zogenaamde schoolpoortkamperen. Door een belangenconflict van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) kan niet worden gestemd over het voorstel van decreet. De plenaire vergadering krijgt een mondeling verslag van de commissiewerkzaamheden. Daarna wordt de procedure door het belangenconflict geschorst voor overleg met de COCOF.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Mededeling van de aanwijzing van deelstaatsenatoren
Wijziging van de personeelsformatie van de Vlaamse Ombudsdienst
Regeling van de werkzaamheden
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
Eindejaarswensen
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: Voortzetting van de agenda van de morgenvergadering

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1702 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1716 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

Personeelsaangelegenheden - Bespreking en stemming

Wijziging van de personeelsformatie van de Vlaamse Ombudsdienst

Werkingsbegrotingen - Besprekingen en stemmingen

van het Bureau van het Vlaams Parlement
10 (2018-2019) nr. 1
Bespreking en stemming
van de Vlaamse Ombudsdienst
45 (2018-2019) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Kinderrechtencommissariaat
46 (2018-2019) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Vlaams Vredesinstituut
48 (2018-2019) nr. 1
Bespreking en stemming

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
14 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1702 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1716 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Bert Moyaers, Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche en Jan Bertels
1735 (2018-2019) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Rob Beenders en Bruno Tobback
1744 (2018-2019) nr. 2
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.