U bent hier

De voorzitter

Voorstellen tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Matthias Diependaele bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, mag ik de hoogdringendheid vragen van vier voorstellen van decreet? Die zouden normaal gezien al ingediend moeten zijn. Het is eerder van technische aard, maar ik som ze even op.

Het betreft het voorstel van decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof, het voorstel van decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof voor onderwijspersoneel, het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat de termijnen van de aanmeldingsprocedure betreft. Normaal gezien zou alles al beschikbaar moeten zijn.

De voorzitter

Daar zullen we later over beslissen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.