U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 december 2018, 14.10u

Voorzitter
van Lionel Bajart aan minister Philippe Muyters
172 (2018-2019)
De voorzitter

De heer Bajart heeft het woord.

Lionel Bajart (Open Vld)

Voorzitter, minister, collega's, mijn vraag past in het breder geheel van het gerechtelijk onderzoek rond malafide praktijken en transacties in de voetbalsector.

Minister, de Pro League heeft daar gedeeltelijk op geantwoord door een aantal maatregelen kenbaar te maken met als doel meer transparantie in het voetbal te brengen en tegelijkertijd ook belangenconflicten te verhinderen tussen verschillende actoren: de clubs, de spelers en de makelaars.

Ik herken daar twee focussen in. De eerste focus ligt op de makelaars, met een strengere regulering. Ze moeten zich registreren en de financiële transacties moeten passeren via een ‘clearinghouse’. Daar moeten alle transacties en activiteiten worden gedeponeerd. Ten tweede is er een betere bescherming van de jeugdvoetballers. De makelaars kunnen geen jeugdspelers benaderen, althans tot ze vijftien jaar zijn. Ook is er een belangrijk sensibiliseringsaspect: de ouders en de spelers worden continu gesensibiliseerd.

Minister, u hebt ook een aantal maatregelen voorgesteld, die zich toespitsen op dezelfde krachtlijnen als die van de Pro League, te weten de makelaars en de minderjarigen. In december hebt u ook proactief aan de Pro League gevraagd om een aantal stappen te zetten, omdat zij andere hefbomen hebben, hefbomen die in feite uw bevoegdheden overstijgen. Hoe beoordeelt u de maatregelen die ze vandaag voorstellen?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Collega Bajart, ik moet eerlijk zeggen dat de algemene boodschap zeker positief is. We hebben elkaar gezien. Ik heb hen inderdaad opgeroepen om ook hun verantwoordelijkheid te nemen, en ik zie dat ze daadwerkelijk die stap hebben gezet, dus dat is zeker een positieve zaak. Op basis van wat ik over de tekst heb gehoord, denk ik dat er ook geen enkele tegenstrijdigheid is tussen wat zij voorstellen en wat wij in een ontwerp van decreet hebben gestoken. Er zijn een aantal dingen die echt parallel lopen. Wij willen registreren. Zij spreken van registratie. Op zich geen enkel probleem, we kunnen zelfs die twee databanken voor een stuk met elkaar matchen, als dat kan volgens de privacywetten. Wij spreken van een borg. Zij spreken van een borg. Ook dat is geen probleem: de ene borg komt dan boven op de andere borg. Voor ons gaat het echter niet alleen over voetbal. Ook de andere sporten komen aan bod.

Wat de jongere spelers betreft, we hebben eigenlijk de FIFA-reglementering (Fédération Internationale de Football Association) in ons voorstel gestoken. Zij spreken daar ook van, maar ze doen wel iets extra. Ze willen bijvoorbeeld de ouders en die jongere ook voor een stuk sensibiliseren. Dat vind ik heel goed. Dan gaan zij verder dan wat ik heb voorgesteld of wat ik kan doen. Er is ook het feit dat je niet tegelijkertijd makelaar mag zijn van club én speler. Dat is iets dat zij gemakkelijk kunnen opleggen, en het is ook vervat in wat zij voorstellen.

Het belangrijkste is volgens mij dat clearinghouse. U hebt dat aangehaald. Daardoor zal er immers transparantie komen, niet alleen van de geldstromen maar ook inzake de vraag welke makelaar voor welke speler actief is, en welke makelaar, welke personen betrokken zijn bij de transfer van een speler van een ploeg naar een andere. Ik denk dat dat qua transparantie een enorme stap vooruit is, ook omdat dat zou moeten worden gepubliceerd. Dat is een stap die ik nooit kon zetten, maar die zij wel kunnen zetten.

Wat een aantal andere maatregelen betreft, moeten we nog zien hoe ze die verder uitwerken. Ze spreken van een afkoelperiode. Als je als speler aan een makelaar bent verbonden en je verbreekt je contract, dan mag dat alleen om gegronde redenen zijn. Wat zijn dan die gegronde redenen?

Alles bij elkaar ben ik dus positief over wat de Jupiler Pro League heeft gedaan, maar we moeten de verdere uitwerking zeker verder opvolgen, wat ik ook zal doen. Ik kan in elk geval ook doorgaan met mijn ontwerp van decreet, dat we hopelijk zo rap mogelijk naar het parlement kunnen brengen. Een belangrijke stap blijft natuurlijk dat we die zaken ook op Europees niveau blijven aankaarten.

De voorzitter

De heer Bajart heeft het woord.

Lionel Bajart (Open Vld)

Minister, dank u wel. Ik denk inderdaad dat het positief is. Ik volg u daarin. Het is positief dat men de lacunes in de regels voor makelaars aanpakt. Uw voorstellen en de voorstellen van de Pro League spelen hierop in, zijn parallel met elkaar. We moeten echter toegeven dat het hier vooral gaat over symptoombestrijding en dat we in feite verder moeten gaan. Het gaat niet enkel over de makelaars. Door te focussen op de makelaars zet men een aantal fundamentele stappen niet. Wat met matchfixing? Wat met overnames van clubs waarvan het geld komt uit malafide praktijken die men niet kan traceren? Mijn vraag is of u ermee akkoord zou gaan om ook de banken te onderzoeken. Het aandeel van de banken in de sportsector is immers enorm groot. Zou u kunnen vragen aan de Pro League, maar ook aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om bijkomende stappen te zetten?

De voorzitter

Wie wenst zich aan te sluiten? Kunt u ook vermelden voor welke voetbalploeg u bent? Dat maakt het debat gemakkelijker.

Mijnheer Annouri, Beerschot?

De heer Annouri heeft het woord.

Standard de Liège, voorzitter. (Imade Annouri zingt ‘Aux Armes’)

Dat is trouwens niet onder druk van de fractieleider. Het was een zeer mooie ‘samenkomst’ dat we allebei fan zijn. (Gelach)

Mijnheer Bajart, ik dank u voor uw vraag, want het is een belangrijke vraag. Het voetbalschandaal heeft de afgelopen weken en maanden de lelijkste kant van de voetbalindustrie blootgelegd. Het is een positieve zaak dat er nu wat stappen vooruit worden gezet en dat de Pro League bepaalde zaken onderneemt. Het klopt dat makelaars slechts een deel zijn van het probleem, maar het is goed dat dit ook wordt aangepakt.

Persoonlijk vind ik het wel wrang vinden dat makelaars nog steeds bij 15-jarige, jonge topsporters of 16-jarigen kunnen circuleren. Ik blijf dat problematisch vinden. Het beste zou zijn dat dit duidelijk wordt gereguleerd tot meerderjarigheid.

Minister, er was een makelaar die in de pers heeft gereageerd – ik vond dat een interessante stelling – dat er nu een bedrag wordt vastgelegd van 25.000 euro dat men moet betalen als men makelaar wil worden en dat dit natuurlijk geen probleem zal zijn voor de grote haaien, voor mensen die al over een heel dikke portefeuille beschikken. Maar voor de jonge, ambitieuze, idealistische makelaars die nog niet over dat kapitaal beschikken, betekent dit een oneerlijke concurrentiepositie. Hoe staat u daartegenover? Bent u het ermee eens dat dit een mogelijke valstrik kan zijn?

De voorzitter

De heer Vandenberghe heeft het woord.

Voorzitter, mijn voetbalploeg is landskampioen Club Brugge. (Applaus)

Minister, elke stap die u onderneemt in overleg met de Pro League, is een heel grote stap vooruit, want de voetbalwereld was ziek, hoeveel we ook van houden van de sport. Dat is tot uiting gekomen in het voetbalschandaal. Uit elk nadeel moet worden geprobeerd om toekomstgericht een aantal voordelen te halen.

Voetbal is een mondiale sport en beperkt zich niet tot België. Als er hier bepaalde zaken worden ondernomen en bepaalde beslissingen worden genomen, dan heeft dat ook grote gevolgen in Europa en zelfs in de wereld. Hoe zult u daarmee omgaan?

Het is heel belangrijk dat er stappen vooruit worden gezet, maar welke resultaten wilt u binnen welke termijn behalen? Ik ben ervan overtuigd dat u niet alles in één keer zult kunnen doen en dat u nog zeer veel overleg zult moeten plegen.

De voorzitter

De heer Wouters heeft het woord.

Peter Wouters (N-VA)

Voorzitter, mijn club is de ‘Royal Antwerp Football Club’, en dat is ook het enige dat ik goed in het Engels kan uitspreken. (Gelach. Applaus)

We konden maandag inderdaad lezen dat de algemene vergadering van de Pro League zeven basisprincipes heeft goedgekeurd. Het is positief dat de Pro League zelf basisprincipes voorstelt in het kader van zelfregulering en het opnemen van verantwoordelijkheid. Dat wil niet zeggen dat het werk nu af is. Er is nog een lange weg te gaan – om alle clichés even op een hoop te gooien –, maar de eerste stappen zijn wel gezet vanuit het beleid, door u, enerzijds en vanuit de Pro League anderzijds.

Voor de verdere uitwerking van deze basisprincipes lijkt het mij dan ook noodzakelijk dat de Pro League dit doet in samenspraak met de spelersvakbond, de makelaarsvereniging en alle andere actoren. Op die manier kan Vlaanderen – dat is mijn rotsvaste overtuiging – het voortouw nemen om dit mondiaal probleem mee op te lossen.

Mijnheer Bajart, we moeten goed beseffen dat, voor zover we het onderzoek kunnen volgen via de pers, de matchfixing het gevolg was van de makelaars, die op een of andere manier de waarde van hun spelers hoog wilden houden door ploegen niet te zien degraderen en dergelijke. De koppeling aan de makelaars voor matchfixing was hier zeker aanwezig.

Dan zijn er de fiscale wetgeving en het aspect van het voldoen aan de financiële voorwaarden, zoals RSZ. Dat is natuurlijk een federale bevoegdheid. Ik kan daar weinig aan doen. Ik vind het wel goed dat we minstens inzicht zullen krijgen in hoe transfers verlopen, wie erbij betrokken is en welke bedragen aan wie worden uitgekeerd. Dat is een enorme stap voorwaarts. We kunnen aan banken helemaal niets opleggen, al zeker niet vanuit Vlaanderen.

Mijnheer Annouri, wat de 15-jarigen betreft, mogen we niet vergeten dat de federale wetgever bepaalt dat een volwaardig arbeidscontract voor voetballers kan worden afgesloten vanaf 15 jaar. Vanaf 15 jaar kan er dus een makelaar bij zijn. In het ontwerp van decreet dat ik voorleg, staat – en dat is conform de FIFA-wetgeving – dat die makelaar geen betaling kan ontvangen voor spelers van 15 tot 18 jaar.

U hebt het over 25.000 euro borg. Ik heb helemaal niet de bedoeling om met dit ontwerp van decreet alles op te lossen, maar behalve makelaars die dat allemaal kunnen betalen, zijn er ook makelaars die gisteren nog in de bakkerij stonden, iemand op het voetbalveld hebben gezien en dan plots makelaar worden. Het gaat dan over de kleine garnalen. We mogen niet vergeten dat we meer makelaars dan voetballers hebben met een profcontract. Voor de grote makelaars die dat geld wel hebben, zijn er andere regels. Daarbij is ‘clearing house’ een zeer belangrijk element. Ik heb echter nooit beweerd dat ik alles kan oplossen, ik heb gedaan wat ik binnen de wetgeving en de Europese mogelijkheden kon doen en daar een eerste stap gezet.

Mijnheer Vandenberghe, het gaat inderdaad alleen over Vlaanderen. De Pro League doet een aantal zaken die ook op Belgisch niveau kunnen gebeuren. Ik heb dat al eens aangekaart binnen Europa, maar we moeten daar verder mee gaan. Ik heb ook gezien dat de Pro League dat verder op wereldniveau wil aankaarten. Ik zal dat van mijn kant doen vanuit de wetgeving, en zij kunnen dat doen vanuit hun federatie.

We spreken hier over voetbal, maar er zijn soms ook makelaars in andere sporten. Zij zijn ook opgenomen in mijn ontwerp van decreet;

Als resultaat wil ik meer transparantie en meer stappen in corporate governance, in goed bestuur. We hebben een code opgesteld waar de Vlaamse federaties aan moeten voldoen. Ik heb de code ook meegegeven aan de Belgische Voetbalbond en zij hebben me gegarandeerd te zullen meewerken aan die code van goed bestuur zodat ze in de toekomst ook transparanter en democratischer worden en een aantal controles zullen doorvoeren. Een recente internationale studie toonde onlangs aan dat we stappen vooruit hebben gezet. Daarbij heeft Vlaanderen van alle landen de grootste stappen vooruit gezet.

Mijnheer Wouters, wij hebben dat overleg al gevoerd, ook over mijn ontwerp van decreet, met die nieuwe vereniging van makelaars. Dat is belangrijk om te weten wat daar leeft. We moeten hen ook mee hebben, want niet alle makelaars zijn malafide. Het is belangrijk dat de makelaars die het goed doen en goed menen, hun werk op een degelijke manier kunnen doen.

Lionel Bajart (Open Vld)

Minister, ik dank u voor uw antwoord en ik volg u daarin. Ik wil wel nog even herhalen dat dit voor veel mensen het schandaal te veel is en dat het verhaal ook nog niet af is. Ik wil ook de link maken met een voorstel van resolutie dat ik heb ingediend in de Senaat waarin ik vraag dat naar Nederlands model, de financiële instellingen, de banken, worden geaudit om te kijken op welke manier de geldstromen die te maken hebben met de voetbalsector, beter kunnen worden gevolgd. Als men echt preventief wil optreden, tegelijkertijd met de maatregelen die de Pro League voorstelt, dan moet men de geldstromen volgen. ‘Follow the money.’

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.