U bent hier

In de kijker

Plenair debat over begroting 2019

De plenaire vergadering bespreekt op woensdag 19 en donderdag 20 december 2018 de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2019.

De begroting raamt de inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid voor het volgende jaar. Ze bestaat uit twee ontwerpen van decreet die elk jaar ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement worden voorgelegd: het ontwerp van decreet middelenbegroting en het ontwerp van decreet uitgavenbegroting. Samen met deze begrotingsontwerpen voor 2019 diende de Vlaamse Regering ook het ontwerp van programmadecreet voor 2019 in (ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019). Daarin stelt ze maatregelen voor die nodig zijn om de begroting te kunnen uitvoeren.

Een overheidsbegroting is niet alleen een raming, het is ook een machtiging. Met een goedgekeurde begroting machtigt het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering om belastingen te innen zoals die in de begroting worden opgesomd, en om uitgaven te verrichten binnen bepaalde limieten.

Download hier het schema en de sprekerslijst van het plenaire begrotingsdebat (pdf - versie 4 d.d. 19/12)

Video

Agenda

vanaf 9:00 uur: BEGROTINGEN

van de Vlaamse Regering
14 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van het Rekenhof
16 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Beraadslaging

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.