U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 december 2018, 14.01u

Voorzitter
Selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de directeur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde zijn de selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de directeur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie, kortweg Vlaams Vredesinstituut (VVI).

De bespreking is geopend.

Op 3 december 2018 heeft mevrouw Tine Destrooper haar ontslag ingediend als directeur van het VVI, met de intentie om in functie te blijven tot de aanstelling van haar opvolger. Met het oog op de aanstelling van een nieuwe directeur moet het Vlaams Parlement zo snel mogelijk de selectievoorwaarden en de selectieprocedure vaststellen, een openbare oproep tot kandidaatstelling doen en een vergelijkende selectie uitvoeren of laten uitvoeren. Op basis van die vergelijkende selectie stelt het Vlaams Parlement de directeur aan voor een termijn van zes jaar.

Vandaag staan de goedkeuring van de selectievoorwaarden en de selectieprocedure op de agenda. Overeenkomstig het VVI-decreet gebeurt dit op voorstel van de raad van bestuur van het Vredesinstituut. Op 5 december 2018 heeft het VVI een ontwerp van examenreglement meegedeeld aan het Vlaams Parlement waarin de voorgestelde selectievoorwaarden en de selectieprocedure beschreven worden.

De selectieprocedure wordt begeleid en uitgevoerd door Berenschot en bestaat uit vijf onderdelen.

1. Een preselectie op basis van diploma, aantoonbare kennis van relevante thema’s en relevante ervaring waaronder ervaring met wetenschappelijk beleidsgericht onderzoek.

2. Een Engelstalige schriftelijke proef.

3. De presentatie van een Engelstalige case, gebaseerd op de schriftelijke proef, voor een wetenschappelijke jury.

4. Een assessment center waarbij de vereiste competenties worden getest.

5. Een eindproef bestaande uit de presentatie van een Nederlandstalige case en een interview voor een jury bestaande uit de voorzitter en de ondervoorzitter van het VVI, een lid van de wetenschappelijke jury, de secretaris-generaal van het Vlaams Parlement en een consultant van Berenschot. Op basis van die eindproef krijgen de resterende kandidaten de beoordeling ‘niet geschikt’, ‘geschikt’ of ‘zeer geschikt’. De jury maakt een rangschikking van de geschikte en zeer geschikte kandidaten en legt de beste drie kandidaten voor aan de raad van bestuur van het Vlaams Vredesinstituut.

Op basis van de scores die behaald worden in de vier proeven, selecteert de raad van bestuur tot slot de kandidaat die hij voordraagt voor aanstelling door het Vlaams Parlement.

Namens het Uitgebreid Bureau van 10 december 2018 verzoek ik de plenaire vergadering om de selectievoorwaarden en selectieprocedure die de raad van het bestuur van het Vlaams Vredesinstituut met het oog op de aanstelling van een nieuwe directeur van het Vlaams Vredesinstituut heeft voorgesteld, goed te keuren.

Vraagt hierover iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de directeur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie eenparig zijn aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.