U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 december 2018, 14.01u

Voorzitter
Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
De voorzitter

Verkiezing van de eerste ondervoorzitter

Dames en heren, bij brief van 6 december 2018 draagt de heer Matthias Diependaele, voorzitter van de N-VA-fractie, de heer Piet De Bruyn voor als eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, ter vervanging van de heer Bart Nevens, die geen Vlaams volksvertegenwoordiger meer is.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan verklaar ik de heer Piet De Bruyn verkozen tot eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn.

Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.