U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Deze week vragen over:

  • de gevolgen van het recente arrest van het Europees Hof van Justitie voor de brexit;
  • de problemen met de software voor de slimme digitale meters;
  • het gestegen aantal fietsdoden in het verkeer;
  • de start van het terugkommoment in het kader van de vernieuwde rijopleiding;
  • de toename van het aantal kinderen dat wacht op een pleeggezin;
  • de hertekening van de eerstelijnsgezondheidszorg;
  • de lintbebouwing in Vlaanderen;
  • de recycleerbare inhoud van de restafvalzak;
  • de Europese ontwerp-verordening die EU-burgers na 1 dag werken toegang wil geven tot een werkloosheidsuitkering;
  • discriminatie bij dienstenchequebedrijven.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 12 december 2018 (pdf)

Wijzigingen Wooncode

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om diverse bepalingen van de Vlaamse Wooncode te wijzigen. Het ontwerp beoogt in eerste instantie om, gebruikmakend van de huidige lage rente, een nieuw kader uit te bouwen dat private investeerders stimuleert om nieuwe woningen te bouwen en aan te bieden aan sociale verhuurkantoren (SVK). Daardoor moet het mogelijk worden een uitgebreider aanbod aan sociale woningen door SVK's te realiseren. Daarnaast stelt de regering een aantal punctuele aanpassingen aan de Wooncode voor. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Rookverbod in voertuigen met kinderen

Binnen de internationale gemeenschap is er een groeiende bezorgdheid om de gezondheid van kinderen beter te beschermen tegen binnenluchtvervuiling. Vooral in voertuigen is het probleem door het roken van tabak of soortgelijke producten (bv. elektronische sigaretten) acuut. Een autoraampje openen volstaat niet om de kankerverwekkende chemische stoffen kwijt te raken. Omdat een regeling op federaal niveau uitbleef, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om een rookverbod in voertuigen met kinderen tot 16 jaar in te voeren. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen en houdt de eindstemming.

Cliëntenparticipatie in integrale jeugdhulp

In de integrale jeugdhulp werken vzw's als Cachet of OudersParticipatie Jeugdhulp Vlaanderen vanuit een gebruikersperspectief als cliëntenorganisatie. Als er meerdere vzw's worden erkend, kunnen ze zich organiseren in een cliëntenforum. Enkele leden uit de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om dergelijke organisaties formeel te erkennen. Het voorstel wil een structurele erkenning en subsidiëring invoeren van organisaties waarin kinderen, jongeren en/of ouders betrokken bij de integrale jeugdhulp elkaar, aanbieders en beleidsmakers hun stem kunnen laten horen. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Ingekomen documenten en mededelingen
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
164 (2018-2019)
van Ingrid Pira aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Jo Vandeurzen
153 (2018-2019)
van Axel Ronse aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Jo Vandeurzen
169 (2018-2019)
van Elke Wouters aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Jo Vandeurzen
155 (2018-2019)
van Sonja Claes aan minister Philippe Muyters
166 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
Selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de directeur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Ontslag van een lid van de Vlaamse Regering
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Rik Daems aan minister Geert Bourgeois
161 (2018-2019)
van Rob Beenders aan minister Bart Tommelein
168 (2018-2019)
van Lode Ceyssens aan minister Ben Weyts
167 (2018-2019)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
164 (2018-2019)
van Ingrid Pira aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Jo Vandeurzen
153 (2018-2019)
van Axel Ronse aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Jo Vandeurzen
169 (2018-2019)
van Elke Wouters aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Jo Vandeurzen
155 (2018-2019)
van Sonja Claes aan minister Philippe Muyters
166 (2018-2019)
van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Elke Sleurs, Vera Jans en Ingeborg De Meulemeester
1666 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Elke Van den Brandt en Bart Van Malderen
Gemeenschapsaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1677 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Valerie Taeldeman, Marc Hendrickx en Michèle Hostekint
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1751 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

VLAAMS INSTITUUT VOOR VREDE EN GEWELDPREVENTIE

Selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de directeur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Bespreking en stemming

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1655 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1677 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Valerie Taeldeman, Marc Hendrickx en Michèle Hostekint
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1751 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Elke Sleurs, Vera Jans en Ingeborg De Meulemeester
1666 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Elke Van den Brandt en Bart Van Malderen
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.