U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 december 2018, 14.00u

Voorzitter

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Wijzigingen Wooncode

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om diverse bepalingen van de Vlaamse Wooncode te wijzigen. Het ontwerp beoogt in eerste instantie om, gebruikmakend van de huidige lage rente, een nieuw kader uit te bouwen dat private investeerders stimuleert om nieuwe woningen te bouwen en aan te bieden aan sociale verhuurkantoren (SVK). Daardoor moet het mogelijk worden een uitgebreider aanbod aan sociale woningen door SVK's te realiseren. Daarnaast stelt de regering een aantal punctuele aanpassingen aan de Wooncode voor. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Rookverbod in voertuigen met kinderen

Binnen de internationale gemeenschap is er een groeiende bezorgdheid om de gezondheid van kinderen beter te beschermen tegen binnenluchtvervuiling. Vooral in voertuigen is het probleem door het roken van tabak of soortgelijke producten (bv. elektronische sigaretten) acuut. Een autoraampje openen volstaat niet om de kankerverwekkende chemische stoffen kwijt te raken. Omdat een regeling op federaal niveau uitbleef, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om een rookverbod in voertuigen met kinderen tot 16 jaar in te voeren. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen en houdt de eindstemming.

Cliëntenparticipatie in integrale jeugdhulp

In de integrale jeugdhulp werken vzw's als Cachet of OudersParticipatie Jeugdhulp Vlaanderen vanuit een gebruikersperspectief als cliëntenorganisatie. Als er meerdere vzw's worden erkend, kunnen ze zich organiseren in een cliëntenforum. Enkele leden uit de meerderheidsfracties dienden een voorstel van decreet in om dergelijke organisaties formeel te erkennen. Het voorstel wil een structurele erkenning en subsidiëring invoeren van organisaties waarin kinderen, jongeren en/of ouders betrokken bij de integrale jeugdhulp elkaar, aanbieders en beleidsmakers hun stem kunnen laten horen. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1751 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid

VLAAMS INSTITUUT VOOR VREDE EN GEWELDPREVENTIE

Selectievoorwaarden en selectieprocedure voor de directeur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Bespreking en stemming

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1751 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.