U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Minister-president, we stellen met z'n allen vast dat de crisis in de Federale Regering compleet is. U en uw partij spelen daarin een opmerkelijke rol. De laatste dagen gedraagt de N-VA zich echt als een kat in het nauw. En niemand kan de N-VA nog volgen: in de regering, uit regering, voor het Marrakeshpact, tegen het Marrakeshpact. U bent hier op het Vlaamse niveau voor, de federale ministers van uw partij zijn dan weer tegen. De bocht die de N-VA heeft gemaakt met betrekking tot het pact, is echt ongezien: van actief promoten over enigszins kritisch tot uiteindelijk onaanvaardbaar.

En nauwelijks twee weken geleden ondervroeg collega Van Grieken u hier in het Vlaams Parlement nog over de vergaderingen in verband met dat Marrakeshmigratiepact, waaraan ook de Vlaamse Regering heeft deelgenomen. Volgens u was er helemaal geen vuiltje aan de lucht. U gaat daarmee voorbij aan de gevolgen die nieuwe migratiestromen hebben op tal van de Vlaamse bevoegdheden. U gaat daarmee ook voorbij aan het verzet in Vlaanderen tegen dit migratiepact. Al meer dan 100.000 Vlamingen hebben onze online petitie tegen het Marrakeshpact getekend.

En intussen merken we dat dat Marrakeshstormpje is aangezwollen tot een orkaan die de Federale Regering dreigt te doen vallen. Het is toch uiterst merkwaardig dat u, als Vlaamse Regering, als Vlaamse regeringsleider, blijft doen alsof er niets aan de hand is. Er woedt een federale orkaan en u tracht de indruk te wekken dat u veilig in uw Vlaamse schuilhutje zit.

Minister-president, u kunt de realiteit toch niet blijven ontlopen. Wat zijn de gevolgen van de federale regeringscrisis voor de Vlaamse Regering? Zal deze regering, die bestaat uit dezelfde partijen die op het federale niveau met getrokken messen tegenover elkaar staan, werkelijk blijven doen alsof er niets aan de hand is?

De voorzitter

Minister-president Bourgeois heeft het woord.

Minister-president Geert Bourgeois

Het antwoord is heel simpel: geen! (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Er is nog eens applaus op alle meerderheidsbanken. Dat is aan de overkant van de straat blijkbaar niet meer mogelijk. Ik merk ook dat u dezelfde radiostilte aanhoudt als de rest van uw partij wanneer u in een lastig parket zit. Maar toch is mijn vraag niet zo gek, minister-president, want deze Vlaamse Regering heeft zich nu al de hele legislatuur lang als een filiaal, als een soort van ondergeschikt bestuur van de Federale Regering gedragen. Ik verwijs maar naar de communautaire diepvries die op het federale niveau afgesproken is en waaraan u ook hier op het Vlaamse niveau nauwgezet hebt toegegeven.

Intussen is er in het federale parlement, collega’s van de N-VA, een amendement ingediend door de meerderheidspartijen, door CD&V, door Open Vld, waarin gezegd wordt: ‘We gaan dit immigratiepact gewoon steunen, en er misschien nog een inlegvelletje aan toevoegen.’ En wat doet de N-VA hier in de Vlaamse Regering? Niets. Men doet gewoon alsof er niets aan de hand is, terwijl CD&V en Open Vld jullie recht in het gezicht uitlachen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Wenst iemand aan te sluiten? (Neen)

De heer Janssens heeft het woord.

Minister-president, ik stel vast dat u en uw partij, ondanks het feit dat u zich in stilzwijgen hult, de voorbije weken en dagen opmerkelijke kronkels hebben gemaakt, met als dieptepunt de onlinecampagne tegen het migratiepact die nog sneller werd ingetrokken dan Lucky Luke en zijn schaduw. Het beeld werd daarmee eens te meer bevestigd dat uw partij luid roept en straf tweet, maar dat er binnen de regering over dit migratiepact niet eens op de rem wordt geduwd. Zelfs Bart De Wever moest toegeven: ‘We hebben binnen de regering veel te laat de rode kaart getrokken.’

Ik garandeer u: als u, als uw partij, hier en aan de overkant, dit laat passeren, dit goedkeurt, zal de rechtse kiezer voor u wel degelijk die rode kaart trekken. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.