U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Politieke fracties
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
van Franc Bogovic aan minister Hilde Crevits
150 (2018-2019)
van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
Mededelingen van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ONDERZOEK

Onderzoek van de geloofsbrieven van nieuwe leden

EEDAFLEGGING

Eedaflegging van de nieuwe leden

ACTUALITEITSDEBAT

ACTUELE VRAGEN

van Franc Bogovic aan minister Hilde Crevits
150 (2018-2019)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1752 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1752 (2018-2019) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 5 december 2018 gehouden actualiteitsdebat over het klimaatbeleid van de Vlaamse Regering
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.