U bent hier

In de kijker

Eedaflegging nieuwe parlementsleden

Na het onderzoek van hun geloofsbrieven leggen Jamila Hamddan Lachkar en Elke Wouters de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger. Zij volgen respectievelijk Kathleen Helsen en Bart Nevens op, die ontslag namen om gedeputeerde te worden in de nieuwe provinciebesturen, gevormd na de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018.

Actualiteitsdebat Vlaams klimaatbeleid

De plenaire vergadering houdt op vraag van de Groen-fractie een actualiteitsdebat over het klimaatbeleid van de Vlaamse Regering. Aanleidingen zijn de klimaattop in Katowice, de klimaatbetoging van afgelopen weekend en de verklaringen van federaal minister Marghem dat Vlaanderen de Belgische klimaatambities afremt.

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Deze week vragen over:

  • de impact van de federale regeringscrisis op de werking van de Vlaamse Regering;
  • het lerarentekort en het gebrek aan zorgondersteuning voor leerlingen;
  • de daling van het onderwijsniveau volgens een enquête onder leerkrachten;
  • digitaal leren in Vlaanderen;
  • de stijgende armoedeproblematiek bij specifieke groepen;
  • de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking en het concept 'Meer Mobiele Lijn'.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 5 december 2018 (pdf)

Bestuursdecreet

Onderwijsdoelen (eindtermen) eerste graad secundair onderwijs

Eindtermen bepalen wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen aan het einde van een opleiding. De huidige eindtermen, meer dan 20 jaar oud, dateren uit een tijd waar nog geen gsm of internet bestond en waren daarom aan een herziening toe. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om nieuwe eindtermen vast te leggen voor de eerste twee leerjaren (eerste graad) van het secundair onderwijs. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Onderzoek Rekenhof naar huisvestingsmaatschappij Vitare

In de Commissie Wonen van 8 november 2018 stelden de parlementsleden reeds vragen aan minister Liesbeth Homans over het dossier van de sociale huisvestingsmaatschappij Vitare, die in mei 2018 in vereffening ging en de Vlaamse overheid wegens een lening een miljoenenput achterliet. In een motie vragen leden van de meerderheid nu dat het Rekenhof een onderzoek zou doen naar de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven die gemaakt zijn in het kader van de activiteiten van Vitare. De plenaire vergadering bespreekt de motie en stemt erover.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Politieke fracties
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
van Franc Bogovic aan minister Hilde Crevits
150 (2018-2019)
van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
Mededelingen van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ONDERZOEK

Onderzoek van de geloofsbrieven van nieuwe leden

EEDAFLEGGING

Eedaflegging van de nieuwe leden

ACTUALITEITSDEBAT

ACTUELE VRAGEN

van Franc Bogovic aan minister Hilde Crevits
150 (2018-2019)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1752 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Koen Daniëls, Jos De Meyer, Caroline Gennez en Franc Bogovic
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1656 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Ward Kennes
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1752 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Koen Daniëls, Jos De Meyer, Caroline Gennez en Franc Bogovic
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 5 december 2018 gehouden actualiteitsdebat over het klimaatbeleid van de Vlaamse Regering
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.