U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 november 2018, 14.07u

Voorzitter
De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media over het verzoekschrift over een openbare radio- en tv-zender voor ouderen.

De heer Poschet, verslaggever, heeft het woord.

Joris Poschet (CD&V)

Op donderdag 21 juni 2018 besloot de commissie om het verzoekschrift over een openbare radio- en tv-zender voor ouderen ten gronde te behandelen. De commissie legde het verzoekschrift voor aan de Vlaamse Regering. Op 3 september bezorgde Vlaams minister Sven Gatz de commissie per mail het regeringsstandpunt. De essentie van die mail was als volgt.

Eerder dan de doelgroep van de ouderen als een niche te benaderen, waakt de VRT over een inclusieve en generatie-overbruggende aanpak. De VRT probeert haar aanbod op zo veel mogelijk manieren te ontsluiten. De omroep maakt zijn aanbod ook zo toegankelijk mogelijk, onder andere met behulp van ondertiteling en audiodescriptie. De VRT bedient geen enkele leeftijdsgroep beter, frequenter en intensiever dan de ‘ouderen’. In 2017 bereikte de VRT wekelijks 93,7 procent van de 65-plussers, terwijl de norm maar 75 procent is, en dat zowel voor televisie als voor radio. De openbare omroep is vandaag de omroep die meer dan boven de norm de ouderen bereikt. Dat de ouderen hun gading niet zouden vinden in het aanbod van de VRT, lijkt dan ook overdreven. Bovendien riskeert dit ook op Europese bezwaren te stoten inzake staatssteun. De Europese Commissie zou dergelijk initiatief mogelijk kunnen bestempelen als marktverstorend, indien met overheidsmiddelen dergelijke omroepkanalen voor ouderen in concurrentie zouden gaan met overheidsmiddelen. De minister ziet dus weinig concrete actiemogelijkheden, zeker niet vanuit het mediabeleid, voor de opstart van een extra VRT-kanaal. Bovendien wil de minister Eclips TV, een privé-initiatief dat zich richt op ouderen, alle kansen bieden.

Op donderdag 18 oktober heeft de commissie zich eenparig akkoord verklaard met dat regeringsstandpunt.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.