U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Kathleen Helsen bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw Helsen heeft het woord.

Kathleen Helsen (CD&V)

Voorzitter, nu ik nog voorzitter ben van de Commissie voor Onderwijs, zou ik u willen vragen om een agendapunt toe te voegen aan de plenaire vergadering van volgende week. We hebben in de commissie het ontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs besproken en goedgekeurd. Het verslag is zo goed als klaar. Ik zou u dus willen vragen om het volgende week aan de agenda van de plenaire vergadering toe te voegen zodat de implementatie ervan in het onderwijs op een degelijke manier kan gebeuren.

De voorzitter

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan is aldus beslist.

Mevrouw Helsen, proficiat dat u zo snel een besluitvorming klaar krijgt. Dat is ongelooflijk.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.