U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Plenaire vergadering

woensdag 28 november 2018, 14.07u

Voorzitter
Commissie voor Onderwijs
De voorzitter

Verkiezing van de voorzitter

Dames en heren, bij brief van 27 november 2018 verzoekt de heer Koen Van den Heuvel, voorzitter van de CD&V-fractie, mevrouw Kathleen Helsen na het beëindigen van haar parlementair mandaat als voorzitter van de Commissie voor Onderwijs te vervangen door de heer Jan Durnez.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan verklaar ik de heer Jan Durnez verkozen tot voorzitter van de Commissie voor Onderwijs vanaf het beëindigen van het parlementair mandaat van mevrouw Kathleen Helsen. (Applaus)

Ontslag van Vlaamse volksvertegenwoordigers
Ingekomen documenten en mededelingen

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.