U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Deze week vragen over:

  • het actieplan hardfruit;
  • het stilvallen van gewestelijke planprocessen;
  • het klimaatbeleid, naar aanleiding van het VN-rapport en de aangescherpte klimaatambities van de Europese Commissie;
  • de tweetaligheid van rusthuizen in Brussel;
  • armoede en onderwijskansen;
  • de superdatabank voor het verkeer Mobili-data;
  • de verplaatsing van de bushalte van De Lijn aan het station Brussel-Noord;
  • het terugdringen van recidive in gevangenissen via een sociale-impactobligatie-project;
  • de strijd tegen hiv-besmettingen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 28 november 2018 (pdf)

Vlaamse Codex Fiscaliteit - Belastingen op spelen en weddenschappen en op automatische ontspanningstoestellen

De belastingen op de spelen en weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen zijn al sinds 1989 gewestbelastingen. Omdat deze belastingen al bestonden vóór de gewestvorming, worden ze oneigenlijke gewestbelastingen genoemd (in tegenstelling tot de eigenlijke gewestbelastingen die het gewest zelf heeft ingevoerd en vanaf de start ervan heeft geïnd).

De inning van deze belastingen gebeurt tot op heden nog steeds door de federale overheid. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om de inning van deze belastingen over te laten nemen door de Vlaamse belastingdienst VLABEL en in de Vlaamse Codex Fiscaliteit in te schrijven. Het ontwerp wil de belastingen in kwestie tevens efficiënter maken, de inning en invordering informatiseren, de tarieven hervormen en procedures herzien. Zo komen er bijvoorbeeld vrijstellingen voor folkloristische vogelzangwedstrijden en voor schuttersfeesten, omdat de ontvangsten van de belastingen hierop marginaal waren.

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ontslag van Vlaamse volksvertegenwoordigers
Commissie voor Onderwijs
Ingekomen documenten en mededelingen
van Jelle Engelbosch aan minister Joke Schauvliege
122 (2018-2019)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
127 (2018-2019)
van Peter Persyn aan minister Sven Gatz, beantwoord door minister Bart Tommelein
125 (2018-2019)
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
141 (2018-2019)
van Joris Poschet aan minister Jo Vandeurzen
136 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Jelle Engelbosch aan minister Joke Schauvliege
122 (2018-2019)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
127 (2018-2019)
van Peter Persyn aan minister Sven Gatz, beantwoord door minister Bart Tommelein
125 (2018-2019)
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
141 (2018-2019)
van Joris Poschet aan minister Jo Vandeurzen
136 (2018-2019)

BESPREKINGEN

verslag door Joris Poschet
1757 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Verslag

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMING

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.