U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest.

De algemene bespreking is geopend.

Minister Homans heeft het woord.

Voorzitter, ik had begrepen dat er nog een amendement zou ...

De voorzitter

Daar kom ik zo op terug, minister. Het gaat nu over de algemene bespreking.

Voorzitter, dit is unaniem goedgekeurd in de commissie, en er is niemand tussengekomen. Dit is een goed ontwerp van decreet, denk ik.

De voorzitter

Minister, dank u wel voor deze zeer interessante toelichting.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1693/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot vervanging van artikel 3. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1693/3)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 4 tot en met 17 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot vervanging van artikel 18. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2018-19, nr. 1693/3)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.