U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Deze week vragen over:

 • het pleidooi van Voka voor jobkortingen en jobstimulansen;
 • de jacht op in Vlaanderen beschermde weidevogels die de Franse grens oversteken;
 • lood in waterleidingen in scholen;
 • het promoten van biobrandstoffen in plaats van emissievrije voertuigen door de Vlaamse overheid;
 • het standpunt van de Vlaamse Regering inzake het Migratiepact van de Verenigde Naties;
 • het overleg met de federale overheid betreffende de energienorm;
 • de Spartacuslijn 1 sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht;
 • de problemen van De Lijn aan het station Brussel-Noord;
 • de verkeersproblemen aan de Tijsmanstunnel in Antwerpen;
 • de verkoop van rusthuisgroep Armonea en de gevolgen voor de bewoners en het personeel;
 • het on hold zetten van ziekenhuisnetwerken in Gent en Antwerpen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 21 november 2018 (pdf)

Vastgoedbeheer Vlaamse overheid

Tot op heden werkt de Vlaamse overheid op basis van een federale wet uit 1923 om de vervreemding van haar onroerende domeingoederen te regelen. Met een ontwerp van decreet wil de Vlaamse Regering een economisch performant beheer van het vastgoed makkelijker maken. Zo moet de Vlaamse overheid in staat worden om dit vastgoed op een vlotte wijze te beheren en verkopen indien nodig, naargelang de marktomstandigheden en opportuniteiten. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, en houdt de eindstemming.

Duaal leren in buitengewoon secundair onderwijs (buso)

Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar leren op de werkvloer combineren met leren op de schoolbanken. Op die manier kunnen ze een beroeps- of onderwijskwalificatie halen en zo beter voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Het gaat om een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat leerlingen bij duaal leren hun vaardigheden (competenties) vooral op de werkvloer verwerven. Na de goedkeuring van het decreet van 30 maart 2018 op het duaal leren in het gewoon secundair onderwijs, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in om duaal leren ook in het bijzonder secundair (buso) mogelijk te maken. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Gebouwenpas

Met de gebouwenpas wil de Vlaamse Regering een 'digitaal paspoort' maken voor elke woning, waarin zoveel mogelijk informatie kan worden gebundeld. In de gebouwenpas moet informatie komen over keuringen, attesten, gegevens uit het EPC (energieprestatiecertificaat) of de EPB-aangifte (energieprestatie en binnenklimaat). Die informatie kan van pas komen bij het verbouwen, verhuren en verkopen van de woning. De info blijft aan de woning verbonden en is overdraagbaar van eigenaar op eigenaar. De pas komt er in eerste instantie enkel voor woningen, maar op termijn is een uitbreiding gepland naar andere gebouwen. Daarom spreekt men nu al van een gebouwenpas in plaats van een woningpas. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet dat de juridische onderbouw moet vormen voor de gebouwenpas en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters
115 (2018-2019)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
105 (2018-2019)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
103 (2018-2019)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
118 (2018-2019)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
120 (2018-2019)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
108 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
1703 (2018-2019) nr. 1
van de Vlaamse Regering
1703 (2018-2019) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters
115 (2018-2019)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege
105 (2018-2019)
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege
107 (2018-2019)
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
103 (2018-2019)
van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
118 (2018-2019)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
120 (2018-2019)
van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
108 (2018-2019)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1696 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Koen Daniëls en Miranda Van Eetvelde
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1703 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Bart Nevens
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1696 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Koen Daniëls en Miranda Van Eetvelde
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1703 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Bart Nevens
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.