U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
van de Vlaamse Regering
1703 (2018-2019) nr. 1
van de Vlaamse Regering
1703 (2018-2019) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

Actuele vraag over het Voka-pleidooi voor jobkortingen en jobstimulansen
Actuele vraag over de jacht op beschermde weidevogels in Frankrijk
Actuele vraag over de aanpak van lood in waterleidingen, in het bijzonder in scholen
Actuele vraag over de stilzwijgende beslissing van de Vlaamse Regering om biobrandstoffen te promoten in de plaats van emissievrije voertuigen
Actuele vraag over een Vlaamse Netflix ter ondersteuning van eigen Vlaamse producties
Actuele vraag over de betrokkenheid van de Vlaamse Regering bij de onderhandeling van het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) van de Verenigde Naties
Actuele vraag over het standpunt van de Vlaamse Regering betreffende het Migratiepact
Actuele vraag over het overleg tussen de federale overheid en de deelstaten met betrekking tot de energienorm
Actuele vraag over de vooruitgang van Spartacuslijn 1, de sneltram tussen Hasselt en Maastricht
Actuele vraag over de onteigeningen voor Spartacuslijn 1 (sneltram Hasselt-Maastricht)
Actuele vraag over de mogelijke sluiting van de halte van De Lijn aan het station Brussel-Noord
Actuele vraag over de verkeersellende als gevolg van de werken aan de Tijsmanstunnel en wat dit betekent voor de hinder van de Oosterweelwerken
Actuele vraag over de verkoop van rusthuizen van Armonea
Actuele vraag over schaalvergroting binnen de woonzorgsector en de gevolgen voor de bewoners en het personeel
Actuele vraag over een grote private speler in de rusthuissector die te koop staat
Actuele vraag over de overname van de rusthuisgroep Armonea
Actuele vraag over het on hold zetten van ziekenhuisnetwerken

BESPREKINGEN

Ontwerp van decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst en het protocol tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, beide ondertekend te Brussel op 26 april 1993, 2° het protocol, ondertekend te New Delhi op 9 maart 2017 tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst en protocol
Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Cookeilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 21 augustus 2015 en te Rarotonga op 8 september 2015
Ontwerp van decreet betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
Ontwerp van decreet betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4
van de Vlaamse Regering
1703 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende de gebouwenpas
Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van de coördinatie van de waterregelgeving in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en tot opheffing van de gecoördineerde regelgeving

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Ontwerp van decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst en het protocol tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, beide ondertekend te Brussel op 26 april 1993, 2° het protocol, ondertekend te New Delhi op 9 maart 2017 tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst en protocol
Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Cookeilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 21 augustus 2015 en te Rarotonga op 8 september 2015
Ontwerp van decreet betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
Ontwerp van decreet betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4
van de Vlaamse Regering
1703 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Ontwerp van decreet betreffende de gebouwenpas
Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van de coördinatie van de waterregelgeving in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en tot opheffing van de gecoördineerde regelgeving
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.