U bent hier

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

'De minister moet bepalen hoe nat regen is.' Dat was de titel in een krant van afgelopen maandag. Het zou ook een grappige zin kunnen lijken, dat een minister moet bepalen hoe nat regen is. Maar dat is het eigenlijk niet.

Waarover gaat het? In 2004 voerde toenmalig minister Anciaux een inhaalverbod bij regenweer in. Het was de heer Landuyt die daar in 2007 een intelligente wijziging in heeft aangebracht. Hij kwam tot de vaststelling dat er ook nog andere neerslag is dan regen, zijnde sneeuw en ijzel. Hij heeft ‘regenweer’ veranderd in ‘neerslag’.

Maar toch, het inhaalverbod wordt vandaag eigenlijk veel te weinig gevolgd. Daar zijn twee redenen voor. Het is natuurlijk heel erg moeilijk te handhaven. Wanneer regent het? Hoe nat moet regen zijn? Kunt u al een discussie zien tussen de politie en een vrachtwagenchauffeur of de regen nu al dan niet nat genoeg is? Maar het is natuurlijk nog moeilijker om de mensen daarover te informeren: ‘Dit is nu regen waarin je niet mag inhalen.’ Dat is zeker zo voor de buitenlandse chauffeurs, want die regelgeving bestaat niet in het buitenland.

De oplossing is dus: u koopt pluviometers, en u vraagt aan minister Bellot om eens vlug te bepalen hoe nat regen is. Ik heb daar eens over nagedacht, en ben eens gaan kijken op Wikipedia. Daar heb ik gezien dat er 42 verschillende symbolen voor regen zijn: lichte motregen met ijzel, lichte regen en motregen, lichte regen met onderbrekingen, matige regen met onderbrekingen, zware regen met onderbrekingen, lichte regen met ijzel…, ik kan zo nog eventjes voortgaan. Er zijn 42 verschillende soorten regen. Om het misschien nog iets moeilijker te maken: hoelang voor of na de regen geldt dat inhaalverbod? Het natte wegdek, weet u wel. Hoe ver geldt het? Het kan hier regenen en 2 kilometer verderop niet regenen. Vooral belangrijk is: hoe weet een chauffeur of de regen nat genoeg is zodat hij niet mag inhalen?

Minister, ik heb u horen vertellen dat u de eerste camera’s in de eerste helft van 2019 wilt plaatsen. Dat is een ambitieuze doelstelling, die op zich goed is als het gaat om verkeersveiligheid. Maar hoe gaat u ervoor zorgen dat dat ook effectief een veiligheidsmaatregel is? Ik wil niet dat we hier volgend voorjaar in een nieuw ping-pongfederalisme staan, waarbij u uw meters heeft en minister Bellot niet weet hoe nat regen is. Hoe gaat u ervoor zorgen dat die investering in pluviometers geen nutteloze investering is?

De voorzitter

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Verschillende vragen die u hier gesteld hebt, heb ik ook gesteld aan mijn collega. Er is een federale wegcode die inderdaad stipuleert dat het verboden is in te halen bij neerslag, alleen heeft men niet gedefinieerd wat neerslag is. Het gevolg is dat men enkel manueel vaststellingen kan doen. Er zijn er ook maar weinig, ik denk dat er ongeveer een vijfhonderdtal pv’s opgemaakt zijn op dat vlak volgens de cijfers van 2013. Je kunt dat dus niet via een camera, enkel arbeidsintensief, manueel, wat dus absoluut geen oplossing is.

Ik heb vervolgens in 2017 al de vraag gesteld of men dan kan definiëren wanneer er sprake is van neerslag, dan kunnen we dat veel beter handhaven. Vanuit het federale niveau heeft men gezegd dat men daar werk van wil maken, maar er is dan geen initiatief meer gekomen. Recenter heb ik dan zelf het initiatief genomen voor een werkgroep om dat te gaan definiëren. Maar ondertussen ga ik niet wachten, ik bereid al voor zodat we een aankoop kunnen doen. We hebben bijvoorbeeld veertien sites waar we met camera’s de tussenafstanden controleren; die kunnen we tegen een vrij beperkte prijs uitrusten met een pluviometer, om vervolgens het respect voor het inhaalverbod bij regenweer te gaan controleren. Dat is een beperkte inspanning waarmee we dat kunnen doen.

Ik vind niet dat ik moet wachten tot men op het federale niveau al die stappen heeft doorlopen en uiteindelijk gekomen is tot de wijziging van de regelgeving, en vervolgens pas starten met een aanbesteding, en dan is het sint-juttemis. Ik wil op een en ander voorbereid zijn en een beetje vooruit kijken, vooral omdat men mij vorig jaar al had toegezegd vanuit de federale overheid om er werk van te maken en effectief een definitie te gaan invoeren voor neerslag. Ik ben maar een beetje vooruitziend geweest. Ik wil klaar zijn, net in functie van verkeersveiligheid, want ongevallen met vrachtwagens hebben dikwijls nefaste gevolgen.

De voorzitter

De heer Ceyssens heeft het woord.

Minister, vooruitziend zijn, zeker als het gaat over verkeersveiligheid, willen wij alleen maar toejuichen. Als dit kan werken, staan wij er ook volledig achter. Alleen denk ik wel dat we zeker moeten zijn dat het ook haalbaar is. We hebben er geen zaak mee om hier volgend jaar vast te stellen dat wij onze pluviometers al hebben, terwijl het federaal nog niet bepaald is enzovoort. Uiteindelijk zijn we dan nog geen stap verder. Moeten we dat vandaag niet eens in zijn totaliteit durven herbekijken?

Ik hoor bijvoorbeeld dat er een zeer groot probleem is voor buitenlandse chauffeurs. In de debatten die we hebben gevoerd over de kilometerheffing hebt u zelf altijd gezegd dat er zeer veel buitenlandse chauffeurs op onze wegen zijn. En dat klopt ook. De meeste chauffeurs op de autosnelwegen ten oosten van het Antwerpse havengebied komen van Duitse autosnelwegen en daar geldt een heel andere regeling. Daar mag men niet meer inhalen met een vrachtwagen van plus 7,5 ton wanneer het zicht minder is dan 50 meter. Dat lijkt me op zich misschien al gemakkelijker te handhaven en is bijvoorbeeld bij zware regen sowieso een issue. Minister, loont het ook niet de moeite om hierover eens met de ons omliggende deelstaten te overleggen of er een harmonisatie kan zijn in functie van de verkeersveiligheid zodat ook de vrachtwagenchauffeurs op de weg weten waar ze zich aan moeten houden?

De voorzitter

De heer Van Miert heeft het woord.

Minister, ik denk niet dat het een eenvoudige taak is weersomstandigheden te categoriseren. Of het nu regen, hagel, mist of desnoods rukwinden zijn: het zal een opdracht zijn. Ik hoorde het daarnet al zeggen, het is dezelfde discussie als: wanneer is het donker genoeg om je lichten te ontsteken?

Maar aan de andere kant hebben wij hier in Vlaanderen het inhaalverbod voor vrachtwagens bij regenweer. Dan moet de minister die verantwoordelijk is voor de verkeersveiligheid er iets aan doen. Hij moet dat handhaven. Of wachten op Godot, zoals hij zelf stelt. Minister, in die zin ondersteunen wij u wel, maar we moeten rekening houden met de bezorgdheden van de transportsector en er moet een goede evaluatie van het systeem komen zodra het geïnstalleerd is, om te zien of het effectief werkt en tot goede resultaten kan leiden als het gaat over de verkeersveiligheid.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Minister, collega's, iedereen die op de E314 rijdt en, bij uitbreiding, iedereen die op autostrades rijdt, wordt minstens een aantal keer per maand geconfronteerd met het probleem van het inhalen door vrachtwagens bij regenweer, hoewel het de laatste tijd heel weinig geregend heeft. Ik vind de benadering van collega Ceyssens geen slechte: neem een zichtbaarheid van 50 meter, zoals het ook in Duitsland is. U weet dat 40 procent van de kilometerheffing bij vrachtwagens komt vanuit het buitenland. Dat komt heel vaak van chauffeurs uit het Ruhrgebied en, verder afgelegen, de Oost-Europese chauffeurs. Je kunt voor een deel harmoniseren met de situatie in Duitsland, wat voor die chauffeurs vanuit Oost-Europa, Duitsland en Midden-Europa het toepassingsgebied is, en bij een zichtbaarheid van minder dan 50 meter niet inhalen als referentie nemen, als criterium hanteren. Praktisch kun je via dynamische signalisatie de chauffeurs op de hoogte brengen dat inhalen niet meer mogelijk is, en kun je het land of de regio opdelen in zones. Het is uiteraard niet omdat het in Limburg zou regenen, dat dat verder in de Vlaamse regio ook het geval is. Je moet dus de Vlaamse regio opdelen in bepaalde zones waar wisselende weersomstandigheden van toepassing kunnen zijn.

Minister Ben Weyts

Het is natuurlijk een momentopname. Waar een camera is geïnstalleerd en wanneer het regent, mag je niet inhalen. Doe je dat wel, dan word je geflitst. Dat is redelijk eenvoudig.

Vanzelfsprekend ben ik voorstander van Europese harmonisatie, alleen moet ik dan weer naar de overkant van de straat kijken vermits het gaat over de wegcode. Dan zitten we opnieuw in federale regelgeving.

Er is trouwens eindelijk een positief element, een zekere Europese harmonisatie, waarbij onze uitzonderingssituatie op het vlak van inhaalverbod wordt opgeheven vanaf volgend jaar. Federaal minister Bellot heeft het initiatief genomen om komaf te maken met onze uitzonderingssituatie. In het buitenland is inhalen immers altijd toegelaten tenzij anders aangeduid, terwijl het bij ons net andersom is. Op dat vlak zijn we een uitzondering. Dat wordt gewijzigd. Daardoor krijgen de deelstaten vanaf volgend jaar ook de mogelijkheid om aan te duiden waar er niet mag worden ingehaald. Dat is zeker een positieve evolutie op zich. Maar ik hoop ook dat wanneer het gaat over dat inhaalverbod bij regenweer, er ook daar een beetje meer duidelijkheid komt. Meer vraag ik niet.

Minister, ik hoor u zeggen dat het heel simpel is: als het regent en een vrachtwagen haalt in, dan wordt hij geflitst. Wel, als het inderdaad zo simpel gemaakt kan worden, dan denk ik dat we dat het best doen. Als ik echter alle randvoorwaarden bekijk, maak ik me wel zorgen of het zo simpel zal zijn. Wat met het natte wegdek achteraf en dergelijke?

Ik blijf mijn vraag aan u herhalen. Samen gaan we naar hetzelfde doel, daarvan ben ik overtuigd, namelijk meer verkeersveiligheid. Ik wil een warm pleidooi houden om niet alleen die werkgroep op te richten, waarvan ik niet weet of ze vandaag al bestaat. Ik heb er alleszins nog geen kennis van genomen. Ik wil ervoor pleiten om ook eens na te denken over de manier waarop we kunnen harmoniseren met de ons omringende deelstaten, met het oog op de duidelijkheid, met het oog op de verkeersveiligheid.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.