U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 november 2018, 14.01u

Voorzitter
Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

Dames en heren, ik stel voor om de beraadslaging en de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest te verdagen naar de plenaire vergadering van woensdag 21 november 2018.

Naar aanleiding van een aantal legistieke opmerkingen door de diensten van het Vlaams Parlement heeft de minister namelijk besloten het ontwerp van decreet inhoudelijk nog te bekijken en akkoord te gaan met een week uitstel.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Ingekomen documenten en mededelingen
van An Christiaens aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
98 (2018-2019)
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
95 (2018-2019)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.