U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Deze week vragen over:

 • drempels tot het ondernemerschap voor onder meer vrouwen;
 • de interregionale mismatch op de arbeidsmarkt en de samenwerking tussen VDAB en Actiris;
 • het mogelijke brexit-akkoord voor de Ierse grens;
 • de opvolging van pasgeborenen door Kind en Gezin;
 • het blijvend gebruik van het herbicide glyfosaat door Infrabel;
 • de problemen van de Vlaamse commerciële televisiesector;
 • de tijd die studenten nodig hebben om een diploma hoger onderwijs te behalen;
 • de recente veroordeling van een school die een leerling met downsyndroom weigerde en de gevolgen van dit vonnis voor de toepassing van het M-decreet;
 • het testeiland voor de kustverdediging;
 • het afdwingen van het inhaalverbod voor vrachtwagens bij regenweer.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 14 november 2018 (pdf)

Wijziging wet op riviervisserij

De plenaire vergadering bespreekt een ontwerp van decreet tot aanpassing van de wet op de rivervisserij van 1 juli 1954 en houdt de eindstemming over het ontwerp. Doelstellingen van de voorgestelde wetswijzigingen zijn onder meer

 • aanpassingen aan het visverlof om de hengelsport voor jongeren aantrekkelijker te maken;
 • het terugzetten van de vangst bevorderen;
 • de regeling van het gebruik van levend aas.
De voorgestelde regeling is in nauw overleg met de georganiseerde hengelsport tot stand gekomen.

Vlaams Pensioenfonds

Het Vlaams regeerakkoord uit 2014 bevat de ambitie om een tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers van de Vlaamse overheid uit te bouwen. Nadat het federaal parlement de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen goedkeurde en de Vlaamse Regering het nodige budget vrijmaakte, ligt nu het ontwerp van decreet betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen voor in de plenaire vergadering. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
van An Christiaens aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
98 (2018-2019)
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
95 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de proefperiode van de directeur van het Vlaams Vredesinstituut
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van An Christiaens aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
98 (2018-2019)
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
95 (2018-2019)
van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters, beantwoord door minister Geert Bourgeois
85 (2018-2019)
van Lionel Bajart aan minister Sven Gatz
90 (2018-2019)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1692 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1699 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Marnic De Meulemeester en Kurt De Loor
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

VLAAMS INSTITUUT VOOR VREDE EN GEWELDPREVENTIE

Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de evaluatie van de proefperiode van de directeur van het Vlaams Vredesinstituut
Bespreking en stemming

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1692 (2018-2019) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1699 (2018-2019) nr. 1
Verslaggevers
Marnic De Meulemeester en Kurt De Loor
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.