U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het wekelijkse plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Deze week vragen over:

 • de procedure voor de benoeming van een nieuwe gouverneur voor de provincie Oost-Vlaanderen;
 • de vergunning voor een rijschool enkel voor vrouwen;
 • de heractivering van de IJzeren Rijn;
 • de aanpak van tienerpooiers;
 • de economische terugverdieneffecten van de aankoop van F-35-gevechtsvliegtuigen;
 • de controle en sanctionering van werkzoekenden door de VDAB;
 • de jacht op everzwijnen;
 • het lerarentekort en het lerarenloopbaanpact;
 • het beleid voor hoogbegaafde leerlingen;
 • de aanwending van privaat spaarkapitaal voor overheidsinvesteringen

Download hier de lijst met de actuele vragen van 7 november 2018 (pdf)

Wijzigingen regelgeving Energie

De plenaire vergadering bespreekt twee ontwerpen van decreet die de regelgeving met betrekking tot het energiebeleid willen wijzigen en houdt de eindstemmingen.

In een ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet stelt de Vlaamse Regering voor de criteria te versoepelen om de aanleg en het beheer van directe elektriciteitslijnen en directe gasleidingen (die geen deel uitmaken van een distributienetwerk) toe te laten.

Het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie is een verzameldecreet dat diverse wijzigingen voorstelt, onder meer:

 • een aanpassing en correcte van de EPB-(energieprestatie en binnenklimaat) en EPC-(energieprestatiecertificaat)regelgeving;
 • creatie van de rechtsgrond voor een renovatieadvies;
 • diverse maatregelen over hernieuwbare energie;
 • de hervorming van de structuren van de distributienetbeheerders en hun werkmaatschappijen;
 • de rechtsgrond voor de heroriëntering van de energiehuizen;
 • invoering van een kader voor regelluwe zones voor energie.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Lode Ceyssens aan minister Joke Schauvliege
64 (2018-2019)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
76 (2018-2019)
van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
77 (2018-2019)
van Steve Vandenberghe aan minister Hilde Crevits
70 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
79 (2018-2019)
van Lode Ceyssens aan minister Joke Schauvliege
64 (2018-2019)
van Lydia Peeters aan minister Joke Schauvliege
76 (2018-2019)
van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
77 (2018-2019)
van Steve Vandenberghe aan minister Hilde Crevits
70 (2018-2019)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1664 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1678 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1664 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1678 (2017-2018) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.