U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 oktober 2018, 14.03u

Voorzitter
van Tine Soens, Güler Turan en Joris Vandenbroucke
1714 (2018-2019) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Vandenbroucke bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Tine Soens, Güler Turan en Joris Vandenbroucke betreffende een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië.

Mevrouw Soens heeft het woord.

Tine Soens (sp·a)

Voorzitter, ik verwijs naar de actuele vragen van deze middag. Duitsland heeft aangekondigd om de wapenhandel met Saoedie-Arabië stop te zetten. In Canada gaan gelijkaardige stemmen op. Vlaanderen heeft vandaag in het decreet de mogelijkheid om een wapenembargo in te voeren naar Saoedie-Arabië. Het is een belangrijk signaal, ook naar Europa. Daarom vraag ik om deze resolutie vandaag met spoed te kunnen behandelen.

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, het debat van daarnet heeft getoond dat we eigenlijk in grote lijnen allemaal op dezelfde lijn zitten. We veroordelen wat er in Saoedie-Arabië gebeurt en vinden het evident dat er de facto geen wapens worden uitgevoerd naar Saoedie-Arabië.

Aangezien de minister-president heeft toegezegd om dit ter sprake te brengen op het eerstvolgende Overlegcomité en van daaruit te proberen druk te leggen op de Europese Unie om een algemene afspraak te maken voor zo’n embargo, denken wij dat het beter is om dat eerst een kans te geven, vooraleer we dit voorstel van resolutie in behandeling nemen.

De voorzitter

De heer Vanbesien heeft het woord.

Wouter Vanbesien (Groen)

Ik denk dat de houding van de regering niet relevant is in de hoogdringendheid. De internationale situatie brengt de hoogdringendheid met zich mee. Daarom lijkt het mij logisch dat dit parlement zijn verantwoordelijkheid neemt.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Tine Soens, Güler Turan en Joris Vandenbroucke betreffende een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed verwezen, onder de deskundige leiding van de heer Daems.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.