U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 oktober 2018, 14.03u

Voorzitter
van Tine Soens, Güler Turan en Joris Vandenbroucke
1714 (2018-2019) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Joris Vandenbroucke bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Vandenbroucke heeft het woord.

Joris Vandenbroucke (sp·a)

Voorzitter, bij motie van orde wil ik namens de sp.a-fractie bij hoogdringendheid een voorstel van resolutie aan de agenda toevoegen. Het betreft een voorstel van resolutie van de dames Soens en Turan en mezelf betreffende een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië.

De voorzitter

Deze tekst zal worden rondgedeeld. Ik stel voor dat we ons straks over dit voorstel tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.