U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. Een actuele vraag kan worden ingediend tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering. Dat laat de parlementsleden toe kort op de bal te spelen.

Deze week vragen over:

 • vaccinatie tegen het Humaan Papilloma Virus (HPV) voor jongens;
 • het toezicht op de kennis van de Nederlandse taal bij het aantrekken van buitenlandse werkkrachten in de zorgsector;
 • de werking van de VDAB;
 • onderfinanciering van gemeenten door Fost Plus;
 • het laten aankopen van redactionele aandacht en airplay van Vlaamse artiesten door de Vlaamse netwerkradio VBRO;
 • de gevolgen van de moord op een Saoedische journalist;
 • de voorbereiding op een eventuele harde brexit
 • eventuele gesprekken tussen de minister-president en de Spaanse ambassadeur.
 • het gebruik van capaciteitsmiddelen secundair onderwijs;
 • slimme openbare ledverlichting tegen lichthinder.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 24 oktober 2018 (pdf).

Algemene rekening 2017

De plenaire vergadering stemt over het ontwerp van decreet dat de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 vastlegt. De algemene rekening is het sluitstuk van de parlementaire begrotingscyclus.

Vlaams Woninghuurdecreet

Sinds de zesde staatshervorming is de Vlaamse overheid bevoegd voor de regels met betrekking tot de huur van woningen. De Vlaamse Regering maakte een grondige evaluatie van het bestaande federale woninghuurrecht, waarbij ze ook de belangengroepen van huurders en verhuurders betrok. Als resultaat van deze evaluatie keurde de Vlaamse Regering eerst de conceptnota Private Huur goed. Ze diende vervolgens het ontwerp van Vlaams Woninghuurdecreet in bij het parlement om de regelgeving aan te passen. De doelstellingen van dit ontwerp van decreet zijn onder meer

 • woonzekerheid bevorderen,
 • de minimale woonkwaliteit voor de huurders waarborgen
 • en een behoorlijk rendement voor de verhuurder garanderen.

Om dit te bereiken stelt de regering een aantal wijzigingen voor, zoals het optrekken van de huurwaarborg van twee naar drie maanden huur en het invoeren van een anonieme en renteloze huurwaarborglening voor huurders met de laagste inkomens.

De oppositiefracties verzetten zich tijdens de bespreking in de Commissie Wonen tegen het optrekken van de huurwaarborg en het ontbreken van praktijktests in de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt.

De nieuwe regelgeving, die ook bijzondere bepalingen voor de studentenhuur bevat, moet in werking treden vanaf 1 januari 2019 en geldt enkel voor huurcontracten die vanaf die datum worden afgesloten. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van Vlaams Woninghuurdecreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Tine Soens, Güler Turan en Joris Vandenbroucke
1714 (2018-2019) nr. 1
van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
42 (2018-2019)
van Imade Annouri aan minister Philippe Muyters
43 (2018-2019)
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters
44 (2018-2019)
van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters
45 (2018-2019)
van Sonja Claes aan minister Philippe Muyters
46 (2018-2019)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
47 (2018-2019)
van Ward Kennes aan minister Geert Bourgeois
49 (2018-2019)
van Tine Soens aan minister Geert Bourgeois
50 (2018-2019)
Regeling van de werkzaamheden
van Tine Soens, Güler Turan en Joris Vandenbroucke
1714 (2018-2019) nr. 1
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Axel Ronse aan minister Philippe Muyters
42 (2018-2019)
van Imade Annouri aan minister Philippe Muyters
43 (2018-2019)
van Daniëlle Vanwesenbeeck aan minister Philippe Muyters
44 (2018-2019)
van Yasmine Kherbache aan minister Philippe Muyters
45 (2018-2019)
van Sonja Claes aan minister Philippe Muyters
46 (2018-2019)
van Bart Nevens aan minister Joke Schauvliege
47 (2018-2019)
van Ward Kennes aan minister Geert Bourgeois
49 (2018-2019)
van Tine Soens aan minister Geert Bourgeois
50 (2018-2019)

BEGROTING

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1612 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jelle Engelbosch en An Moerenhout
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1612 (2017-2018) nr. 1
Verslaggevers
Jelle Engelbosch en An Moerenhout
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.