U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 oktober 2018, 14.04u

Voorzitter
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
De voorzitter

Verkiezing van een plaatsvervangend lid

Dames en heren, aan de orde is overeenkomstig artikel 22, tweede lid, van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, de verkiezing van een plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, ter vervanging van mevrouw Barbara Caen, ontslagnemend, destijds op voordracht van de N-VA-fractie verkozen.

Bij brief van 5 oktober 2018 draagt de heer Matthias Diependaele, voorzitter van de N-VA-fractie, mevrouw Liesbeth Stroobandt voor als plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Vraagt iemand hieromtrent het woord? (Neen)

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik mevrouw Liesbeth Stroobandt verkozen tot plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Mevrouw Liesbeth Stroobandt zal eerstdaags worden uitgenodigd om in handen van uw voorzitter de voorgeschreven eed af te leggen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.